First House sier nei til innsyn i Listhaugs kundeliste

First House vil ikke gi pressen innsyn i Sylvi Listhaugs kundeliste, framgår det av et brev til Landbruks- og matdepartementet.

Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug på gårdsbesøk hos bonde Aksel Stokke på Skogn i Nord-Trøndelag.
Publisert:

I brevet skriver First House-sjef Per Høiby at selskapet er enig i departementets begrunnelse for å ikke offentliggjøre kundelisten, nemlig konkurransemessige hensyn.

«Enda viktigere for oss er forholdet til våre kunder som har tillit til at kundeforholdet forblir fortrolig dersom de ønsket det. (...) Vi er rettslig forpliktet etter de avtaler vi har inngått», heter det videre i brevet, før Høiby konkluderer med at han ikke kan samtykke til innsyn i listene.

Ønsker åpenhet, men...

First House framholder i brevet at selskapet oppfordrer sine kunder til å være åpne om kundeforholdet. Men kundene kan ha ulike «legitime og aktverdige grunner» til å ønske konfidensialitet, fastslås det.

«Vi er rettslig forpliktet etter de avtaler vi har inngått og til å forsvare våre kunders interesser», fastslås det videre.

Brevet er sendt til Landbruks- og matdepartementet som svar på en anmodning til departementet fra Dagens Næringsliv om å legge spørsmålet om innsyn fram for kommunikasjonsbyrået.

En rekke medier har bedt om innsyn i kundelisten, men har fått avslag med henvisning at dokumentet er underlagt taushetsplikt.

Sivilombudsmannen har bedt om å få oversendt alle relevante dokumenter knyttet til en klage fra Dagsavisen på avslag om innsyn i den mye omtalte kundelisten.

I et brev til Sivilombudsmannen skriver Landbruks- og matdepartementet at Sylvi Listhaugs (Frp) liste vil bli overlevert personlig til Sivilombudsmannen av departementsråd Leif Forsell.

– Det har nå skjedd, sier kommunikasjonsrådgiver Ståle Norang i Landbruks- og matdepartementet til NTB.

Ifølge ham ble kundelisten levert onsdag ettermiddag.

Departementet har overlevert i alt 20 dokumenter til Sivilombudsmannen. Av dokumentlisten framgår det at en rekke medier har bedt om innsyn i kundelisten, deriblant Dagsavisen, Aftenposten og NRK, men fått avslag. Også stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) har bedt om innsyn i dokumentet.

Les også

Staten krever taushet i alle PR-kontrakterSolberg vil ha ny vurdering av Listhaugs kundelister- Listhaug jobbet for Rema etter valget– Listene eller Listhaug må ut

Publisert: