Fisken sendes inn bakveien til Russland

Tross russisk importforbud finner norsk laks og ørret veien til det russiske markedet.

ØKNING TIL NABOLAND: Tall fra Norges Sjømatråd viser en oppgang i eksporten av norsk laks til nabolandene Hviterussland, Estland, Latvia og Litauen.
Publisert:

- Det er ting som tyder på at det er en økning i eksporten til land rundt Russland, og at bearbeiding skjer der. Dermed får fisken en annen tollkode og kommer inn i Russland, sier norsk fiskeriutsending til Russland, Ingrid Dahl Skarstein, til Dagens Næringsliv (krever innloging/abonnement).

Avisen har vært i kontakt med eksportører som melder om økt etterspørsel blant annet fra nabolandene Hviterussland, Estland, Latvia og Litauen.

Tall fra Norges Sjømatråd viser en oppgang i eksporten av norsk laks til alle disse landene etter at eksportforbudet ble innført i uke 33, hvor særlig eksporten til Litauen øker.

Nær uendret totaleksport

Det var 7. august i år at Kreml ga beskjed om omfattende importstopp av blant annet fisk. Før Putin forsøksvis stengte grensen for en rekke varer var Russland Norges viktigste eksportmarked, med unntak av EU samlet sett.

I juli i år ble det eksportert i underkant av 17.000 tonn fisk til det russiske markedet. Måneden etter viser statistikken en nedgang til nesten en fjerdedel, med 4.000 tonn fisk. Det viser tall fra Sjømatrådet.

Den totale mengden fisk som er sendt fra Norge var i underkant av 162.000 tonn i juli, mens det i august har sunket til 156.000 tonn.

Les også

Russland stanser import av norske produkter

- Hadde ordnet seg fint uten regjeringen

Administrerende direktør Alf-Helge Aarskog i laksegiganten Marine Harvest sa nylig til E24 at regjeringens tiltak var overdrevet.

Russland er det tredje største markedet til Marine Harvest, etter EU og USA. I andre kvartal falt etterspørselen etter fisk i landet sammenlignet med samme kvartal i 2013, selv om ikke sanksjonene hadde trådt i kraft.

Aarskog var derimot kritisk til tiltakspakken fiskeriminister Elisabeth Aspaker kom med som følge av Russland-sanksjonene.

- Var tiltakene overdrevet?

- Det russiske markedet er litt viktig for det norske markedet. Men, det er mulig å finne nye markeder og sende fisk andre steder. Så svaret er egentlig ja. Det her hadde ordnet seg fint uten hjelp fra noen i regjeringen, sa han 27. august i år.

Rundt 4 prosent av Marine Harvests produksjon, vel 20.000 tonn, ville funnet veien til Russland i år, uten importforbudet.

Les også:

Laksegigant om russisk importstopp: Det her hadde ordnet seg fint uten hjelp fra noen i regjeringenNorsk lakseeksport økte i uken som gikkFiskeriministeren: Næringen står overfor en krevende situasjon

Publisert: