Oljebremsen rammer norske bedrifter i ordreboken

«Novembertåken» vil ikke lette med det første, viser temperaturmåler.

NEDGANG: Dårlige tider i oljebransjen gir mindre å gjøre for flere.
Publisert:

– Et nivå under 50 indikerer fallende industriproduksjon. Det gir et riktig bilde av situasjonen, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Den labre aktiviteten i olje- og gassektoren kaster stadig lengre skygger over Norge, viser den ferske innkjøpssjefsindeksen – såkalt PMI – fra Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (Nima) og Danske Bank.

– Ordreindeksen er denne gangen en sterk bidragsyter til nedgangen i norsk PMI. Det er spesielt hjemmemarkedet som utgjør nedgangen, og dermed er det en effekt av lavere aktivitet innen olje- og gassvirksomheten, sier Svein-Egil Hoberg i Nima i en kommentar.

Samleindeksen faller til 46,8 i desember fra 47,5 i november, og det er spesielt ordrekomponenten som er svakere. Denne endte på 45,0, hvilket er en nedgang fra 48,5 måneden i forveien.

Bakteppet for de svake tallene er en norsk oljenæring som er inne i en kraftig brems, med lav oljepris og lavere investeringsvilje hos oljeselskapene. I november viste norsk PMI at «novembertåken la seg over industrien», etter en opptur måneden før.

Les også

Ordføreren i oljebyen Sandnes: – Det stopper opp i bransje etter bransje

Bruce tror at industriproduksjon skal gå svakt fremover, og at det som skjer med oljeleverandørindustrien mer enn oppveier at det går bra i annen eksportrelatert industri.

– Hvis du deler industrien inn i de som leverer til olje og de som leverer til andre, så er det et mye svakere bilde i oljen, mens det er mer nøytralt for de andre, sier Bruce.

– Hvor mye hjelper en svekket krone på å løfte indeksen?

Bruce er usikker på hvor mye en svekket krone konkret bidrar til å løfte indeksen, men er ikke i tvil om at den hjelper.

– Det er veldig vanskelig å si, det er nesten umulig. Det vi vet er at leverandørindustrien som leverer til utlandet går mye bedre i forhold til hva de ville gjort i forhold til en sterke krone. Vi vet fra SSBs tall fra tredje kvartal at eksporten utenom oljen vokser bra for øyeblikket.

– Hvordan vil indeksen utvikle seg frem mot sommeren?

– Den kommer til å ligge på under 50. Det er fordi det er ennå svake tider, og fallende produksjon for oljeleverandørindustrien.

Les også

Tror norsk sokkel blir rammet av «kuttbølge nummer to»

Uønsket lagerbygging

I desember viser samtlige delindekser, bortsett fra sysselsettings- og lagerindeksen, negativ utvikling i julemåneden.

Den sesongjusterte produksjonsindeksen faller til 49,5 fra 50,0, etter to måneder med oppgang. Dette gir relativt flat utvikling i fjerde kvartal sett under ett.

Når det gjelder sysselsettingen beskrives denne som fallende, mens lagerindeksen ligger på 51,6, opp fra 45,5.

VIL FALLE VIDERE: Erik Bruce i Nordea Markets tror samleindeksen for PMI-tallene vil fortsette å være under 50 de neste månedene. – Det er fordi det er ennå svake tider, og fallende produksjon for oljeleverandørindustrien, sier sjefanalytikeren.

«Med tanke på at både produksjons- og ordreindeksene holder seg svake, er det naturlig å anta at denne lageroppbyggingen er uønsket», skriver Nima.

– Økningen i innkjøpte varer tyder på at forventningene man hadde i høst ikke har slått til, men oppleves nå som en klar effekt av nedgangen, sier Hoberg.

Innkjøpssjefsindekser, på engelsk «purchasing managers index» (PMI) måler vareflyt i bedriftene, og regnes som en «temperaturmåler» på tilstanden i industrien. Tilsvarende målinger gjøres i mer enn 40 land.

Les også

Mot full stopp i reallønnsveksten neste år

Les også

Tror norsk sokkel blir rammet av «kuttbølge nummer to»

Les også

– Oljebremsen vil komme til Oslo

Publisert:

Her kan du lese mer om