Norske bussbilletter stiger raskest i Europa

De siste årene har det blitt stadig dyrere å reise kollektivt i Norge. Særlig har bussprisene steget.

VOKSER RASKT: På 11 år har prisene på buss og taxi steget med mer enn 50 prosent.
Publisert:

Fra 2005 til 2016 steg prisene på buss og taxi i Norge med over 50 prosent. Dette mer enn prisveksten i både EU og resten av Skandinavia, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I samme periode har prisene på tog, T-bane og trikk økt med om lag 30 prosent. Økningen var tilsvarende i Danmark, mens prisveksten i Sverige var i underkant av 8 prosent.

Ifølge SSB har alle prisene på kollektivtransport i Norge steget mer enn utviklingen i konsumprisindeksen.

Les også

Norge dårligst på kollektiv transport i Europa

Buss og taxi er transportformene som har økt mest i pris, også sammenlignet med andre europeiske land. En av grunnene til at prisene har steget er høye reparasjonskostnader grunnet vanskelige kjøreforhold.

I Norge har det i lang tid vært fallende flybillettpriser, men de siste to årene har de økt på 20 prosent. I Europa er det for øvrig dyrere å reise med tog eller fly sammenlignet med Norge.

Publisert:

Her kan du lese mer om