Antall ledige stillinger er høyere enn før pandemien: – Godt nytt

Arbeidsmarkedet er i stadig bedring. Det sier Nav-direktør Hans Christian Holte. Neste år kan ledigheten være tilbake på nivå med årene før pandemien.

– Veksten i antall ledige stillinger er større nå fordi man hadde en nedstengning, og nå åpner man gradvis mer opp igjen. Ved et normalnivå er denne veksten mer stabil. Det sier Nav-direktør Hans Christian Holte.
Publisert:

De nyeste arbeidsmarkedstallene fra Nav som ble lagt frem fredag formiddag, viser at det var 5500 færre arbeidssøkere ved utgangen av juli sammenlignet med utgangen av juni.

Tallene er justert for sesongvariasjoner.

Ved utgangen av juli har Nav registrert 149.300 helt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 5,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Dette viser at arbeidsmarkedet er i stadig bedring, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte til Aftenposten.

Han understreker likevel at ledigheten fortsatt er høyere enn den har vært i normalsituasjonen før pandemien.

195.000 ledige stillinger

Det har også vært en tydelig økning i antall ledige stillinger.

– Det var en veldig brå nedgang i mars/april i fjor.

– Så har det økt gradvis, men nå i år har antall ledige stillinger fortsatt å øke og er faktisk høyere enn før pandemien. I løpet av de fire siste månedene har vi registrert 195.000 ledige stillinger til sammen. Det er betydelig, og også godt nytt.

Til sammenligning var tallet for de samme månedene i 2019 rundt 142.000.

Holte forklarer blant annet dette med at mange bedrifter har vært stengt ned, og at det har vært store omstillinger i økonomien under pandemien.

– Når da arbeidsmarkedet blir styrket igjen, er en side ved det økt tilbud i ledige stillinger. Økt fart i bransjer som har vært kraftig påvirket av koronatiltak, bidrar til at det er flere arbeidsgivere som tilbyr ledige stillinger.

Andelen helt arbeidsledige ligger i juli på tre prosent. Tallet er sesongjustert.

Det er høyest andel helt arbeidsledige innen reiseliv og transport med 6,6 prosent av arbeidsstyrken, ifølge Nav.

Kan nå nivået før pandemien neste år

Også tallet på permitterte har gått kraftig ned de siste månedene, og i juli er det ca. halvparten så mange permitterte som i mars.

De permitterte utgjør nå til sammen 1,4 prosent av arbeidsstokken.

Holte forteller at når det gjelder nedgangen fra forrige måned er det særlig reduksjonen i antall delvis permitterte som påvirker tallene.

I midten av juni la Nav frem sin siste prognose for arbeidsmarkedet fremover.

– I prognosen ser vi et snitt på helt ledige på 3,3 prosent i inneværende år, 95.000, og 2,6 prosent i snitt neste år.

– Da pandemien traff oss var ledigheten enda lavere enn dette, men da var den historisk lav. I de 15 årene før pandemien var ledigheten på 2,6 prosent i snitt, og dette nivået kan vi nå neste år.

Full fart

– Det siste kvartalet har det vært flest ledige stillinger innen helse, pleie- og omsorgsyrker, sier Holte.

Han forteller at de også ser stor etterspørsel innen bygg og anlegg, reiseliv og transport, butikk, IKT og service.

– Det er full fart og positiv utvikling innen disse bransjene.

Høyeste arbeidsledighet i etterkrigstiden

Da pandemien inntraff, opplevde Norge en voldsom økning i arbeidsledigheten.

Ved utgangen av mars 2020 var ca. 10,6 prosent av den norske arbeidsstyrken registrert som helt ledige hos Nav, ifølge NHO.

Dette var høyere enn på noe tidspunkt i etterkrigstiden.

Beregninger fra SSB viser at BNP for Fastlands-Norge i 2020 var 4,7 prosent lavere enn det man forventet før pandemien.

Også antall konkurser har foreløpig vist seg å bli langt færre enn fryktet. Aftenposten/E24 skrev nylig om hvordan konkursbølgen man fryktet i forbindelse med pandemien ikke har kommet.

Maalfrid Brath forteller at de har merket at arbeidsmarkedet har tatt seg opp i takt med at man har sett enden på pandemien.

– Bildet ser veldig positivt ut

Også bemanningsbyråer forteller om et arbeidsmarked på vei tilbake.

– Overordnet ser bildet veldig positivt ut, sier kommersiell direktør i Adecco Bjørn Wiik.

Administrerende direktør i Jobzone Espen Hem Jakobsen har samme inntrykk. Han forteller at de forbereder seg på en travel høst med stor etterspørsel.

«Lettelser i innreiserestriksjoner gjør det også enklere å få tilgang til god utenlandsk arbeidskraft som mange virksomheter er avhengige av», uttaler han.

Hvilke bransjer er det som etterspør flest arbeidstagere for tiden?

– Det er god etterspørsel på de fleste områder. Det er spesielt vanskelig å få tak i mennesker med IT-kompetanse, men vi sliter også med å finne mennesker som kan jobbe med salg, kundeservice, logistikk og transport, opplyser konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

Utfordrende å få tak i rett kompetanse

ManpowerGroup lager hvert kvartal et arbeidsmarkedsbarometer.

Det måler hvor mange arbeidsgivere som planlegger å oppbemanne sammenlignet med hvor mange som tenker å nedbemanne.

Der er trenden positiv. Optimismen er tilbake i norsk arbeidsliv, mener Brath.

Hun forteller at den største utfordringen for tiden er å få tak i nok mennesker med rett kompetanse:

– Kompetansemangelen er tydelig innen en rekke fagområder og bransjer, faktisk har kompetansemangelen aldri vært større.

Les mer:

Les også

Voldsomme bevegelser: Nesten hver fjerde arbeidstager var innom Nav i fjor

Les også

NHO: Bedriftene forventer gode tider i sommer

Les på E24+

Dystre spådommer for arbeidsplassene slo ikke til: – Folk forsto ingenting

Publisert: