Sentralbanksjefen tjener mindre enn alle direktørene i Oljefondet

Ida Wolden Bache tjener mindre enn både sin forgjenger og en rekke direktører i Norges Bank. Regjeringen viser til at de er opptatt av moderasjon i lederlønninger.

SJEFEN OVER ALLE SJEFER: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache er både leder i hovedstyret og daglig leder i Norges Bank. Hun er med det øverste sjef for alle direktørene som tjener mer enn henne.
Publisert:

Etter et storstilt ansettelsesdrama, ble omsider Ida Wolden Bache innstilt som ny sentralbanksjef i slutten av mars. Med det fikk Norge sin aller første kvinnelige sentralbanksjef.

Til tross for at Wolden Bache har lengre fartstid i Norges Bank enn hennes forgjenger Øystein Olsen, har hun en lavere årslønn enn det Olsen hadde da han gikk av.

Wolden Bache har en årslønn på 2.416.000 kroner, viser åremålsavtalen som E24 har fått innsyn i. Til sammenligning hadde Olsen en årslønn på 2.592.843 kroner i 2021.

Hun er med det dårligere betalt enn samtlige av lederne i Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, som ligger under Norges Bank.

– Ved fastsetting av lønnsbetingelsene la departementet vekt på det betydelige ansvaret som ligger til stillingen. Denne regjeringen er samtidig opptatt av moderasjon i lederlønninger, lønnen ble derfor lagt noe lavere enn det Øystein Olsen hadde da han gikk av, skriver kommunikasjonsrådgiver Celine Lyse Augdal i Finansdepartementet i en e-post.

Som visesentralbanksjef hadde Wolden Bache en årslønn på 2.120.667 kroner i 2021.

Les også

Bache om sentralbankdrama: – Full tillit til at det har vært gjort gode vurderinger

– Siden de er mye smartere enn meg, vil de også ha høyere lønn enn meg – 880.000 pund, sa Oljefondssjef Nicolai Tangen da det ble kjent at Daniel Balthasar og Pedro Furtado Reis blir fondets nye direktører for aksjeinvesteringer.

Som sentralbanksjef leder Ida Wolden Bache hovedstyret i Norges Bank, som Oljefondet ligger under.

De ferskeste toppene i Oljefondet, de to direktørene for aksjeinvesteringer som tiltrådde 1. juli, får årslønner på rundt 10,6 millioner norske kroner hver. Det har Oljefondssjef Nicolai Tangen tidligere opplyst til E24.

Tangen, som fastsetter lønn for topplederne i Oljefondet, forsvarer at de to blir de best betalte i fondet, fordi «de er smartere enn meg». Det skjer bare uker etter at han gikk ut i Financial Times og advarte mot økende lederlønninger i næringslivet.

Vil ikke stille til intervju

Det er Finansdepartementet som bestemmer lønn og lønnsbetingelser for både sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen. Ingen i departementet vil la seg intervjue i saken. De viser i stedet til skriftlige sitater.

Heller ikke næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), som tidligere har vært ute med pisken for å få statlige selskaper til å moderere seg, ønsker å stille til intervju i saken.

Sentralbanksjef Wolden Bache har ikke anledning til å stille til intervju i saken, men presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank viser til Finansdepartementet når det kommer til spørsmål om lønnen.

Les også

Nye topper i Oljefondet: – De to sterkeste vi har innen aksjer

Stoltenberg hadde fått samme lønn

Finansdepartementet opplyser at lønnen i åremålsavtalen til Wolden Bache følger av de lønnsbetingelsene som ble bestemt i forbindelse med rekrutteringsprosessen, før det ble avklart hvem som ville få stillingen.

Som kjent ble tidligere statsminister og nåværende generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, først innstilt som sentralbanksjef. Han takket ja, men valgte senere å trekke seg fra stillingen.

Stoltenberg ville altså fått den samme lønnen som det Ida Wolden Bache har fått, på 2.416.000 kroner.

– Det stemmer, de hadde fått samme lønn begge to, skriver Augdal i Finansdepartementet i e-posten.

Om Jens Stoltenberg hadde tiltrådt i stillingen som sentralbanksjef, hadde han fått lik lønn som Ida Wolden Bache. Han valgte imidlertid å trekke seg fra stillingen og takket ja til å fortsette som generalsekretær i Nato i ett år til.

Per 1. januar i år har Stoltenberg en månedslønn på 24.166,28 euro, som tilsvarer en årslønn på like over 2,9 millioner kroner etter dagens kurs, viser Natos lønnsoversikt.

Les også

Næringsministeren truer med å kaste styremedlemmer

– Konkurransedyktig, men ikke lønnsledende

– Regjeringen er opptatt av moderasjon i lederlønninger. Hvordan jobber Norges Bank med dette?

– Hovedstyret i Norges Bank setter rammene for bankens lønns- og kompensasjonsordninger og følger opp praktiseringen av ordningene. Lønnsnivået i Norges Bank skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende, skriver presseansvarlig Molberg i Norges Bank i en e-post.

– Hvordan er dialogen mellom Norges Bank og Oljefondet når sistnevnte rekrutterer og fastsetter lønn til nye ledere?

– Hovedstyret fastsetter lønnsintervall for leder av Norges Bank Investment Management (NBIM) (Oljefondet, journ.anm.) samt ledende ansatte i NBIM og sentralbanken, se protokoll fra hovedstyremøte i juni i fjor. Sentralbanksjefen fastsetter lønn til leder av NBIM og ledere i sentralbankvirksomheten som rapporterer til sentralbanksjefen. Lønn til øvrig ledelse i NBIM fastsettes av leder av NBIM i samsvar med intervallene fastsatt av hovedstyret, skriver Molberg. Han legger til:

– Vi kan også føye til at ansatte i ledergruppen i NBIM kun har fastlønn, og ingen prestasjons- eller bonuselementer.

Les også

Bache om sentralbankdrama: – Full tillit til at det har vært gjort gode vurderinger

Publisert: