NVE: Neste år kommer nettleien til å øke «betydelig»

NVE varsler at nettleien kommer til å gå kraftig opp neste år på grunn av rekordhøye strømpriser og investeringer i strømnettet.

DYRERE: Høyt henger de og dyrere blir det å få strømmen til døren.
Publisert:

Når elektrisiteten transporteres fra A til B forsvinner det en del strøm på veien, såkalt overføringstap. Og når strømmen er rådyr, blir dette tapet mer kostbart enn i et normalår.

Nettapet, differansen i mengden strøm som blir produsert og matet inn i nettet og mengden strøm som blir levert, må dekkes av nettselskapet som igjen sender regningen videre til kundene.

– Vi regner med at det blir en betydelig prisøkning ut til kundene. Og den er helt uavhengig av den nye prismodellen for nettleie som trer i kraft 1. januar, sier NVEs Tore Langset, fungerende direktør for reguleringsmyndigheten for energi, til VG.

19,3 milliarder

NVE bestemmer hvor mye nettselskapene får lov til å ta seg betalt for å levere strømmen til døren din, og denne inntektsrammen er foreløpig beregnet til 19,3 milliarder neste år eller opp 12 prosent sammenlignet med de 17,2 milliardene som er henholdsvis vedtatt og varslet for i fjor og i år.

– Den første og viktigste årsaken til dette er at kraftprisene forventes å være mye høyere neste år enn hva de var forventet å være ved inngangen til dette året. Og en betydelig del av nettselskapenes kostnader er kjøp av kraft til å dekke overføringstapet. Det utgjør 1,1 milliard kroner av økningen, sier Langset.

– Den andre grunnen er at renter og inflasjon er høyere enn forventet inneværende år sammenlignet med samme tid i fjor i tillegg til at det er foretatt en god del investeringer i strømnettet. Renter og økte kapitalkostnader utgjør rundt 800 millioner kroner, legger han til.

Elvia øker 6–7 prosent

Men selv om inntektsrammen er anslått å øke med 12 prosent neste år, betyr ikke det at nettleien øker tilsvarende.

– Det kommer an på nettleien til det enkelte selskapet. Noen kan allerede ha tatt høyde for økte priser i inneværende nettleie. Vi kan derfor ikke si at nettleien i alle selskaper kommer til å øke like mye som inntektsrammen, men vi tror som sagt at det blir en betydelig økning, sier Langset.

Elvia, Norges største nettselskap med 950 000 kunder, sier at nettleien deres kommer til å øke seks-syv prosent neste år.

– I et normalår taper vi rundt 150 millioner kroner på grunn av strøm som blir borte på veien. Når kraftprisene er så enorme som nå, regner vi med å tape ca. en milliard kroner i år. Derfor kommer vi til å øke prisen med seks-syv prosent eller rundt 3 øre per kWh etter årsskiftet for å ta igjen tapet fra 2021, sier Elvias informasjonssjef Morten Schau til VG.

Elvias nettleie i år er 46 øre per KWh.

Publisert:

Her kan du lese mer om