Budsjettet: Nå skal de tette de super-rikes skattehull

Regjeringen og SV har blitt enige om å stramme inn to skattehull for norske rikinger som tar med seg formuen sin til utlandet. De vil også utrede exit-skatt for rikinger.

Publisert: Publisert:

– Det er tydelige innstramninger fordi verdier som er skapt i Norge også bør skattlegges i Norge, sier Aps Frode Jacobsen i finanskomiteen på Stortinget.

Aps Hadja Tajik varslet allerede i september at det ville bli aktuelt å se på skjerpelser i den såkalte femårsregelen.

Det har vært en ordning som har gjort at nordmenn som har tatt med seg formuen sin til utlandet har sluppet å betale skatt til Norge på for eksempel aksjesalg etter fem år. Med dagens regler kunne de flytte hjem igjen etter fem år uten å betale skatt på gevinsten.

  • Den såkalte femårsregelen oppheves med virkning fra i dag
  • Aksjer overført til alle nære slektninger som er bosatt i utlandet vil utløse utflyttingsskatt. Tidligere gjaldt dette bare ektefeller

Debatten ble aktualisert igjen i høst i kjølvann av at Kjell Inge Røkke annonserte at han hadde flyttet til Sveits.

Det ble starten på en aldri så liten strøm av superrike nordmenn som de siste par månedene har meldt flytting til alpelandet med lav skatt.

STARTET DEBATT: Kjell Inge Røkke vekket oppsikt da han tidligere i år meldte at han flyttet til Sveits.

– Urimelig

Jacobsen sier til VG at de nye skattereglene vil være mer effektive for å motvirke skattemotiverte utflyttinger.

I dag betales det skatt på kapitalgevinst når verdiene realiseres, altså når det betales utbytte eller aksjene selges. Det har gjort den såkalte femårsregelen omstridt.

– En rekke rike nordmenn har tatt med seg formuen sin til utlandet det siste året. Hvorfor gjør dere dette nå?

– Fordi det er urimelig at folk som har tjent seg rike i Norge ikke skatter av verdier som er skapt her. Svært ofte skyldes også mye av formuen at de har fått utsatt betaling av skatt, sier Jacobsen og legger til:

– Med dagens regler kan de flytte til utlandet med formue som inneholder mye utsatt beskatning, for så å flytte hjem etter fem år uten å måtte skatte. Det blir det heldigvis slutt på fra og med i dag, sier han.

OSLO-TOPP: Byrådsleder Raymond Johansen sammen med stortingsrepresentant og Oslo Aps leder, Frode Jacobsen.

Utreder exit-skatt

Han opplyser at regjeringen også har blitt enige om å utrede en såkalt exit-skatt.

Dette betyr at folk som flytter til utlandet må betale inn utsatt skatt når de forlater landet.

– En såkalt exit-skatt vil være viktig å få på plass så raskt som mulig. Femårsregelen vil jo hindre at folk kan flytte hjem etter fem år og slippe skatten de skulle betalt, sier Jacobsen og legger til:

– Exit-skatt vil sikre at de som flytter ut betaler skatten de har fått utsatt. Men dette må utredes for å lage et effektivt regelverk, sier han.

Publisert: