SSB nedjusterer rentebanen

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror renten går opp, men i et lavere tempo enn ventet.

Scanpix(montasje)
Publisert:,

- I tråd med at konjunkturene bedres, noe som blant annet allerede har slått ut i økte boligpriser og en økning i husholdningenes konsum, legger vi til grunn at Norges Bank fortsetter å sette opp styringsrenta framover. Vi tror at pengemarkedsrenta vil øke gjennom 2010, skriver SSB i sin ferske analyse torsdag formiddag.

Men svake BNP-tall fører til at SSB nedjusterer rentebanen.

- Vi tror at pengemarkedsrenten vil øke gjennom 2010 slik at den blir 2,6 prosent som gjennomsnitt for i år. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn det SSB spådde i desember.

Les også: Veksten stanset opp i 4. kvartal

Støttes av økonomene

Sjeføkonomene Erik Bruce i Nordea Markets og Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets tror nå sannsynligheten for rentehopp i mars er mindre.

- Det var svake BNP-tall, og tallet er nedjustert for forrige kvartal også. I hele 2009 sammenlignet med 2008 ble fallet i BNP på 1,5 prosent. Norges Bank hadde 1,25 prosent. Så det er klart på den svake siden av sentralbankens anslag. Dette reduserer sannsynligheten for økning i mars ganske betydelig, sier Bruce til Reuters.

- SSB nedjusterer også prognosen litt og ser lavere rentebane, og byrået har også et mildere syn på inflasjonsbildet litt lengre frem tid. Derfor er også byråets anslag på renten neste år ned. Dersom Norges Bank deler disse oppfatningene vil de ikke heve renten i mars. Kronen har også styrket seg mye i det siste, og sånn sett kan neste økning bli mai og ikke mars, sier Aamdal til Reuters.

Lavere rentebane

For 2011 spår SSB en pengemarkedsrente på 3,4 prosent, noe som er betydelig lavere enn de 3,8 prosentene som SSB spådde i desember.

Pengemarkedsrenten i 2012 nedjusteres fra 4,9 prosent til 4,5 prosent, mens pengemarkedsrenten ventes å ligge på 5,2 prosent i 2013.

- Bankenes gjennomsnittlige utlånsrente anslås da å ligge på om lag 6,4 prosent, skriver SSB.

SSB-tallene:

Til forsiden