Ap har bestemt seg: Tangens interessekonflikter ikke forenlig med å lede Oljefondet

Arbeiderpartiet har nå konkludert med at Nicolai Tangen ikke bør tiltre som ny sjef for Oljefondet så lenge han er en betydelig eier i et hedgefond som AKO.

KONKLUDERER: Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre.
Publisert:

Partiet har bestemt seg for å støtte den sterke kritikken Norges Banks representantskap har rettet mot ansettelsesprosessen.

– Vi har tatt på alvor at representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan, enstemmig har fremmet en sterk kritikk av ansettelsesprosessen av ny sjef av Oljefondet. Dette er en veldig viktig sak. Det er det norske folks pensjonsfond, sier Jonas Gahr Støre til VG.

– Der kan det ikke herske tvil om at ledelsen må være i tråd med både regelverk og etiske retningslinjer, understreker han.

Arbeiderpartiet vil legge frem sitt syn på saken i et møte i finanskomiteen i ettermiddag.

– Vi har gjennom representantskapets rapport og høringen fått bekreftet alvoret i den kritikken representantskapet enstemmig har fremmet. Uroen ble forsterket gjennom høringen, der det ble tydelig at det kan oppstå nye interessekonflikter, at de etiske retningslinjene som skal gjelde for alle ansatte ikke er overholdt, at det er tvil om ansettelsen vil svekke Norges innsats mot skatteparadiser og at det har vært både brudd på lov og uregelmessigheter i ansettelsesprosessen, sier han.

– Summen av disse forholdene, og at eierskap med så omfattende risiko for interessekonflikter foreligger, er ikke forenelig med å lede oljefondet. Det vil være Arbeiderpartiets konklusjon, som vi vil ta med til de andre partiene i finanskomiteen i dag, sier han og legger til:

– Det er ikke Stortinget som hverken utnevner hovedstyret i Norges Bank eller ansetter sjef for Oljefondet, men vår holdning er at det er finansministeren som må følge opp konklusjonen til det som måtte bli Stortingets flertall.

Finanskomiteen har frist til fredag neste uke – den 21. august – med å avgi sin innstilling etter høringen. Da må alle partiene ta stilling til saken.

HØRING: Sentralbanksjef Øystein Olsen møtte mandag til høring i Stortingets finanskomité.

Sendte brev

Norges Bank ønsker ikke å kommentere Aps kritikk av ansettelsesprosessen.

Presseansvarlig Bård Ove Molberg viser til det som ble sagt under mandagens høring og brevet med supplerende informasjon banken sendte torsdag.

– Må følge opp

– Hva blir konsekvensen?

– Konsekvensen er at Norges Bank og Finansdepartementet må følge opp dette. Stortinget kan ta stilling til kritikken og Ap følger hovedlinjen i den. Vi kan hverken ansette eller avsette oljefondssjef, men vi kan si noe om betingelsene for ansettelsen og be om at dette følges opp av Norges Bank og Finansdepartementet, sier Aps nestleder og saksordfører for mandagens høring, Hadia Tajik.

LEDER: Julie Brodtkorb leder Norges Banks representantskap, som er Stortingets tilsynsorgan med banken.

– Kommer de andre partiene til å følge Arbeiderpartiets linje, slik at det blir enstemmighet i finanskomiteen?

– Vi håper det, men jeg vil ikke foregripe hva som skjer der. Partiene må få anledning til å ta stilling til dette selv, sier hun.

– Mitt inntrykk er alle partier tar denne saken på stort alvor. Det har også veid for Ap at representantskapet, som består av personer utnevnt fra alle partiene, har vært enstemmig i sin innstilling. Dette er en sak der viktigheten av representantskapet kommer tydelig til uttrykk og Stortinget har et ansvar for å hegne om kontrollorganet, sier Støre.

– Hva kan Norges Bank og Nicolai Tangen gjøre for å svare ut de kritiske punktene?

– Det må de nesten svare på selv, sier Tajik.

– Vi er kritiske til prosessen og slutter oss til representantskapets kritikk. Tilliten til Norges Banks hovedstyre er det ikke opp til Stortinget å uttrykke. Det er opp til regjeringen, legger hun til.

– Burde opplyst

– Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner har nå uttalt seg om saken. Solberg i et intervju med Dagens Næringsliv og Sanner i et svarbrev til Hadia Tajik. Sanner sier blant annet: «Videre vil jeg ta initiativ til å se på om de formelle rammene for Finansdepartementets rolle i Norges Banks ansettelse av daglig leder av forvaltningen av SPU (Oljefondet, journ.anm.) er hensiktsmessige». Hva tenker dere om deres svar?

– Det er all grunn til å se nærmere på dialogen mellom Finansdepartementet og Norges Bank om ansettelsen. Det at en så sentral betingelse, at han skulle beholde et eierskap i Ako, ikke ble formidlet til Finansdepartementet på et tidlig tidspunkt er overraskende. Denne betingelsen har vist seg å være kjernen i alle diskusjonene som har vært reist i ettertid knyttet til interessekonflikter, skatteparadis og etiske retningslinjer. Sannsynligheten for at dette hadde vært håndtert på en annen måte hadde vært større hvis Finansdepartementet hadde fått denne informasjonen på et tidligere tidspunkt. Det kan være hensiktsmessig å klargjøre retningslinjene om kontakten ved ansettelsen av ny sjef for Oljefondet, sier Tajik.

NESTLEDER: Hadia Tajik er nestleder i Ap og saksordfører på mandagens høring.

– Burde Norges Bank opplyst Finansdepartementet om premisset?

– Når det er et så sentral premiss, som har skapt alle disse diskusjonene og fører til at denne typen tilsyn føres, så er det helt på det rene at dette er såpass viktig at det burde vært lagt frem på et tidligere tidspunkt. Det er likevel ikke grunnlag for å si at Norges Bank har brutt sentralbankloven, fordi skjønnet til å definere hvilke saker som skal informeres om i stor grad er lagt til Norges Bank. Men forventninger rundt skjønnsutøvelsen i denne saken – hvor man ikke formidlet dette premisset – legger vi til grunn at Finansdepartementet må følge opp, sier Tajik.

Publisert:
Gå til e24.no