Nav: – Stabil arbeidsledighet

Det ble registrert 100 færre helt ledige i oktober, viser sesongjusterte tall fra Nav. Antall ledige i prosent av arbeidsstyrken har ikke vært så lav på over ti år.

  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Helt ledige utgjør dermed 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Det var ventet at ledigheten ville holde seg mer eller mindre uendret fra september, både blant økonomer og Norges Bank.

Mens Norges Bank ventet at ledigheten ville holde seg på samme nivå, ventet for eksempel Nordea Markets at ledigheten ville falle enda litt mer denne måneden.

I september falt den registrerte ledigheten med 400 personer, noe som ga en ledighetsrate på 2,2 prosent, justert for sesongvariasjoner.

– Etter en klar nedgang i arbeidsledigheten de første månedene i år, har det siden mai vært mindre endringer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

– Ser vi de siste seks månedene under ett, har det vært en liten nedgang i arbeidsledigheten. Regnet i prosent av arbeidsstyrken, har arbeidsledigheten holdt seg relativt stabil på et lavt nivå gjennom hele året, sier Vågeng.

Også bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak, var uendret siden forrige måned.

Nå er arbeidsledigheten, målt i prosent av arbeidsstyrken, den laveste på over ti år, ifølge Nav.

I tråd med Norges Banks syn

– Oppsummert har arbeidsmarkedet fortsatt å stabilisere seg; det har ikke strammet seg til noe videre, slik som Norges Bank tidligere ventet, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en kommentar.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets påpeker at ledigheten har bremset opp og er høyere enn meglerhuset hadde ventet.

Utviklingen er i tråd med Norges Banks syn, og vil derfor ikke ha noen innvirkning på rentesettingen, skriver han i en kommentar.

Lavere ledighet i de fleste yrkesgrupper og fylker

Ved utgangen av oktober var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten var lavest innenfor undervisning og akademiske yrker, med 0,8 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med oktober i fjor og justert for en endring i måten registreringen av arbeidsledige skjer på hos Nav, var arbeidsledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene.

Ledigheten var og lavere i de fleste fylkene sammenlignet med samme måned i fjor.

Østfold har den høyeste arbeidsledigheten ved utgangen av oktober, mens Sogn og Fjordane har den laveste ledigheten.

Samtidig viser tallene fra Nav at antallet ledige stillinger registrert på Navs nettsider har gått ned siden i fjor. I løpet av oktober ble det registrert 36.600 nye ledige stillinger på nav.no, seks prosent færre nye utlysninger per virkedag enn for et år siden.

Les også:

Les også

Nav: Nedgang i ledigheten i september

Les også

Nye tall gir bekymring i Nav: 674.000 årsverk gikk tapt i Norge i fjor

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet
  2. Nav
  3. Norges Bank

Flere artikler

  1. Arbeidsledigheten faller videre til 2,2 prosent i oktober

  2. Svak nedgang i arbeidsledigheten

  3. Økt risiko for dobbel renteheving etter nytt fall i arbeidsledigheten

  4. Arbeidsledigheten faller til det laveste siden februar 2020

  5. Arbeidsledigheten faller videre