Vil ha strengere gjeldskrav i Europa

Eurolandenes sentralbanksjef Jean-Claude Trichet vil ha et felles europeisk finansdepartement.

Sentralbanksjef i Europa, Jean-Claude Trichet, vinker til fremmøtte etter å ha mottatt International Charlemagne Prize of Aachen (Karlspreis) fra sjef for Europakommisjonen, Jose Manuel Barroso, torsdag 2. juni 2011. Han får prisen for sin innsats for å holde euroen stabil gjennom krisen.
Publisert: Publisert:

Under en seremoni i Tyskland, ble Europas sentralbanksjef Jean-Claude Trichet torsdag tildelt Charlemagne-prisen for sin innsats for å holde euroen stabil gjennom krisen.

I forbindelse med utdelingen argumenterte Trichet for at det bør etableres et felles finansdepartement for de 17 landene som er med i eurosamarbeidet.

- Ville det være for dristig, innenfor dette økonomiske feltet, med ett marked og en felles valuta, med en felles sentralbank, å samtidig se for seg et felles finansdepartement for unionen, spurte Trichet de fremmøtte, ifølge Wall Street Journal.

Han ønsker også større mulighet til at sentrale myndigheter kan gripe inn mot enkeltland i eurosonen, for å hindre at statsfinansene kommer ut av kontroll.

Blant annet foreslår han at EU skal få myndighet til å nedlegge veto mot budsjett i land som «går seg vill» («go harmfully astray»). For å få til en slik endring er det imidlertid også nødvendig med endringer i EU-reglementet.

For høy statsgjeld

Trichet var selv med på å konstruere Maastricht-traktaten, som innebærer at EU-land ikke skal ha budsjettunderskudd på mer enn 3 prosent og statsgjeld på over 60 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

Disse kravene har blitt brutt i stort omfang av mange av eurolandene, som har måttet kutte kraftig i det offentlige forbruket for å nærme seg kravene.

Fortsatt gjenstår imidlertid mye arbeid, og det vil ta tid å komme tilbake under Maastricht-traktatens krav til budsjettbalanse og statsgjeld.

Nå ønsker Trichet å få eurosamarbeidet inn på rett spor, før han går av som sentralbanksjef om få måneder.

Tre oppgaver

Et europeisk finansdepartement vil «ikke nødvendigvis administrere et stort statlig budsjett», men vil likevel «utøve direkte ansvar på minst tre områder», ifølge Trichets visjon.

Departementet skal:

1. Overvåke både finanspolitikk og politikk knyttet til konkurranseevne

2. Ha ansvar for de vanlige oppgavene knyttet til de utøvende avdelingen når det gjelder unionens integrerte finanssektor, som å følge opp en full integrering av finansielle tjenester.

3. Representere valutaunionen i internasjonale finansielle institusjoner.

Publisert: