Regjeringen tillater mobile gasskraftverk

Vil redusere faren for strømrasjonering.

Publisert:

Statnett får dispensasjon fra vilkårene for bruk av mobile gassfyrte reservekraftverk på Tjeldbergodden og i Nyhamna for de 20 første ukene i 2011, opplyser regjeringen.

- Det at reservekraftverkene nå også kan brukes ved driftsforstyrrelser og i vanskelige driftssituasjoner gjør at vi reduserer sannsynligheten for utkobling av forbruk. Dette er et viktig tiltak for forsyningssikkerheten i området, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Les også:

"Midt-Norge er nå i en stram kraftsituasjon, og situasjonen kan forverres utover vinteren. Også driften av kraftsystemet kan da bli vanskelig", skriver Olje- og energidepartementet.

"Reservekraftverkene kan med denne dispensasjonen redusere alvorlige konsekvenser for kraftforsyningen i landsdelen ved for eksempel store ledningsutfall eller alvorlig effektmangel."

Les også:

FORSIDEN

Publisert:
Gå til e24.no