- Dette er helt nye toner fra Norges Bank

Sentralbanksjef Øystein Olsen overrasker økonomene med sin årstale.

OVERRASKET: Sjeføkonom Frank Jullum mener sentralbanksjef Øystein Olsen sender et signal om en ny retning i pengepolitikken i årstalen som ble holdt torsdag kveld.
  • Anna Sandvig Brander
Publisert:

- Dette er overraskende. Dette er helt nye toner fra Norges Bank når det gjelder rente, valutakurs og konkurranseevne, sier sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank til E24.

Han har finlest sentralbanksjef Øystein Olsens tale. Her tar Olsen til orde for å stramme inn på bruken av oljepenger, ved å kutte i handslingsregelens mål for bruk av oljepenger fra 4 til 3 prosent.

Jullum har imidlertid festet seg ved et avsnitt mot slutten av talen, som han mener innebærer en ny erkjennelse fra Olsens side.

Mer fleksibel pengepolitikk

I avsnittet Jullum viser til, stiller Olsen spørsmål ved om det er ønskelig å bruke renten til å tvinge frem en økning i inflasjonen, når landene rundt oss er i lavkonjunktur.

I dag ligger inflasjonen (KPI-JAE, kjerneinflasjonen) godt under Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent. Det er imidlertid ikke heldig å presse prisveksten raskt opp, da dette har flere uheldige bivirkninger, antydes det i talen.

«Selv om kronen svekkes noe, vil en særnorsk kostnadsvekst som kan få inflasjonen raskere opp, kunne føre til en ytterligere svekkelse av konkurranseevnen. Det kan ikke være veien å gå. Vedvarende lav rente kan dessuten forsterke en vekstspiral i boligpriser og utlån», sier Olsen.

- Dette er en klar erkjennelse av at hvis du prøver å holde samme rente som landene rundt oss, i dagens situasjon, vil resultatet bli at det tyter ut i form av høyere lønnsvekst. Problemet er at høy lønnsvekst er vanskelig å reversere, sier Jullum.

- Det virker som om det sitter mye lenger inne å kutte renten, selv om det skulle vise seg at inflasjonen holder seg lav. Det er ikke noe vits i å få opp inflasjonen raskt.

Les også: Ber Johnsen bruke mindre oljepenger

- Sterke ord

- STERKE ORD: Seniorøkonom Katrine Boye i Nordea Markets mener Olsen sender klare signaler om en justering i pengepolitikken.

- Dette er ganske sterke ord, sier seniorøkonom Kathrine Boye i Nordea Markets om det samme avsnittet.

- Hele avsnittet tolker jeg som at de er tilbakeholdne med å sette ned renten mer. Dette gjør et nytt rentekutt enda mindre sannsynlig.Han sier at de ikke vil sette ned renten, og at de godtar at det tar lengre tid å nå opp til inflasjonsmålet.

Forsker Joakim Prestmo i Statistisk sentralbyrå er positiv til Olsens uttalelse:

- Det er gunstig å ikke la inflasjonen være det eneste målet. Det er viktig å ta hensyn til andre målbare størrelser i økonomien, sier Prestmo til E24.

Inflasjonsmålet har imidlertid fortsatt en viktig rolle.

- Målet bør ikke dumpes fordi det er vanskelig å følge, men man må være fleksibel og kunne se på andre indikatorer samtidig.

- Har forlatt målet

Sjeføkonom Jan Andreassen i Terra-Gruppen føyer seg inn i rekken av økonomer som har festet seg ved avsnittet.

- Norges Bank har nå gått så langt vekk fra inflasjonsmålet, at de nærmest ikke styrer etter det lenger. De har gått over til en form for fastkurspolitikk, sier Andreassen til E24.

Han mener denne endringen er både naturlig og nødvendig for et lite land som Norge.

- Alle små land må tilpasse renten etter valutakursen.

- GUNSTIG: Forsker Joakim Prestmo i SSB mener det er gunstig å ikke la inflasjonen være det eneste målet.

Sjeføkonomen mener det kan få svært uheldige følger å tro for sterkt på inflasjonsmålet. Selv om han er fornøyd over den siste utviklingen fra Norges Banks side, mener han Olsen med fordel kunne strukket seg enda lenger.

- Det han sier er veldig stort, men han kunne sagt at det nesten er farlig å tro på inflasjonsmålet. Det fører til at du får alt for høye forventninger til lønnsveksten, sier han.

Hvis du tror på en lønnsvekst på 2,5 prosent, er det logisk å forvente en lønnsvekst på 4 prosent fremover, forklarer han.

- Problemet er at dette ikke kommer til å skje. Vi må erkjenne at vi befinner oss i et Europa som er uten inflasjon. Derfor kommer heller ikke den norske lønns- og prisveksten til å bli så høy som man har trodd fremover, sier Andreassen.

Understreker fleksibilitet

Selv sier Olsen, på spørsmål fra E24 om det aktuelle avsnittet, at han er opptatt av å ha en fleksibel tilnærming til inflasjonsmålet.

- Jeg understreker at vi driver en fleksibel inflasjonsstyring. Vi skal opp til målet, og dere som leser det jeg sier står fritt til å tolke det til at vi denne gangen også skal bli litt mer fleksible, og at vi bruker noe mer tid før inflasjonen skal opp til 2,5 prosent, sier Olsen.

I desember 2011 kuttet Norges Bank styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent.

- ER FLEKSIBLE: Sentralbanksjefen i Norges Bank, Øystein Olsen, er opptatt av å ha en fleksibel tilnærming til inflasjonsmålet. Her er han avbildet før sin årstale i Oslo torsdag.

Også etter dette har sentralbanken betydelig mer å gå på enn sine kollegaer i Federal Reserve, der renten ligger nær null, og Den europeiske sentralbanken (ESB), der renten er på 1,0 prosent.

Olsen er like fullt tilbakeholden med å følge i fotsporene til sentralbankene i utlandet.

I talen viser han til at lav rente kan bygge opp ubalanser i kreditt- og eiendomsmarkedet, som kan få alvorlige ringvirkninger lenger frem. Dette kan få store utslag i både produksjon og sysselsetting, advarer han.

- Så lenge vi har handlingsrom nedover, kan vi alltid være mer aggressive, og mer entydige på inflasjonen. Men det er en del andre hensyn som er viktige, og kanskje, så lenge vi ikke er i nærheten av deflasjon, og så lenge vi ser at inflasjonen vil tikke opp mot 2,5 prosent, så er vi ikke så opptatt av om det tar eller lang tid, sier Olsen til E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Under inflasjonsmålet, men hvor lenge?

  2. Senker inflasjonsmålet til Norges Bank

  3. Dette mener ekspertene om talen: – Første steg for å varsle nye tider i Norges Bank

  4. - Dette kan skade tilliten til Norges Bank

  5. Tror denne mannen vil svikte sitt eneste mål