Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

E24s Renteråd maner til rentero i Norges Bank, ikke minst på grunn av usikkerhet i boligmarkedet. Klokken 10.00 kommer beslutningen. Følg den her på E24!

RENTEBESLUTNING: Norges Bank har siden mars i fjor holdt renten på 0,5 prosent. Torsdag skal sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjøre hovedstyrets siste rentebeslutning.
Publisert: Publisert:

Norsk økonomi går bedre og arbeidsledigheten faller, men inflasjonen er lav og usikkerheten om boligmarkedet høy.

Det er i grove trekk situasjonen før Norges Bank kunngjør rentebeslutningen torsdag klokken 10.00.

Klokken 10.30 er det pressekonferanse, som du kan se live her på E24.

Ved dette møtet presenteres en ny utgave av Pengepolitisk rapport, som betyr at det blant annet legges frem en ny rentebane, altså sentralbankens forventning til hvordan renten vil utvikle seg de neste tre årene.

Renterådet: Dette er det nye usikkerhetsmomentet i norsk økonomi

Heller ikke denne gangen venter E24s renteråd at sentralbanksjef Øystein Olsen rører styringsrenten. Siden mars i fjor har renten vært uendret på 0,5 prosent.

Siden den gang har flere piler begynt å peke oppover igjen.

Veksten i fastlandsøkonomien er høyere, arbeidsledigheten er lavere, men de fem deltagerne i Renterådet maner likevel Olsen til ikke å røre renten denne gangen.

Les også

Viktig høst for sentralbankene: Deutsche Bank advarer mot bobler

– Hold renten uendret

– Jeg mener som sist, at Norges Bank bør holde renten uendret, men snart forberede og signalisere rentehevinger om ikke altfor lang tid, sier senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

Norges Bank ga ved sist rentemøte signal om første renteheving i andre halvår av 2019.

Chen mener dette er for sent.

– Konjunkturpilene peker igjen oppover i Norge og rentenivået er ikke tilpasset de økonomiske realitetene. Arbeidsledigheten er fallende, oljekrisen var langt mildere enn forventet og inflasjonsforventningene er godt forankret, sier han.

I årene med oljenedtur svarte Norges Bank med rentekutt. Det ga en svakere krone, noe som bidro til at oljesjokket ble dempet. Skulle sentralbanken sette opp renten uten at andre sentralbanker gjør det samme, er risikoen at kronen styrkes.

– ECBs politikk (Den europeiske sentralbankens rentepolitikk) er riktignok et lodd på renteutsiktene ute og kan gi utfordringer med tanke på en sterkere krone, men så lenge man ikke har et fastkursregime bør en noe sterkere krone kunne tåles og tilpasses en sterkere norsk økonomi, sier Chen.

Sjefstrateg Erica Blomgren i Seb mener lav inflasjon gjør at det ikke haster med renteheving fra Norges Bank.

– Imidlertid bør banken ta inn over seg de positive økonomiske utsiktene: Den økonomiske innhentingen skjøt fart i første halvdel av året, jobbveksten tar seg opp og oljeinvesteringene snudde.

– Dermed bør banken løfte sine makroøkonomiske prognoser. På dette tidspunktet, og gitt de små endringene siden juni, gjør Norges Bank best i å holde seg til beskjeden fra den pengepolitiske rapporten fra juni, sier hun.

saken fortsetter under

RENTERÅDET: Anbefalingen fra rådet er rentero denne gangen. Fra venstre: sjefstrateg Erica Blomgren i Seb, porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand, sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank, DNB Markets-analytiker Jeanette Strøm Fjære og Eika Gruppens sjeføkonom Jan L. Andreassen.

Frykter bolignedtur

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen sier rentemøtet blir en pustepause for sentralbanken.

Han viser til at økonomien vokser litt raskere enn den langsiktige trenden, men peker ut boligmarkedet som den store risikofaktoren.

I august falt boligprisene for fjerde måneden på rad, justert for normale sesongvariasjoner. Blant prognosemakerne har blant annet SSB lagt til grunn at fall i boligprisene vil føre til nedgang i boligbyggingen. Dermed snur boliginvesteringene til å bli en motvind for veksten i økonomien.

– Veksten holdes oppe av rekordsterk boligbygging. En vekstimpuls som ganske sikkert vil falme i nær fremtid. Får jeg rett i at igangsettingen av boliger vil falle med om lag en tredjedel de neste to år, kan norsk økonomi vanskelig unngå en ny nedtur, sier Andreassen.

– Nedgangen i boligbyggingen er trolig en nødvendig tilpasning til redusert befolkningsvekst. Ingen vei utenom, legger han til.

Skal Andreassen antagelse om kommende utfordringer i boligsektoren utløse rentekutt lenger ned i løypa, må også resten av økonomien påvirkes negativt.

Les også

SSB: – Konjunkturbunnen er nådd

– Enn så lenge holder sysselsetting, detaljhandel og industriproduksjonen seg godt, men det er vanskelig å vite hvor standhaftig forbrukerne blir i møte med en korreksjon i boligmarkedene.

– Får vi et større prisfall på familieboliger, i tillegg til volumnedgangen, kan bremsen i forbruket bli sterk nok til å utløse behov for lettelser i penge- og kredittpolitikken. I så fall vil vi trolig få rentekutt før det blir lettelser i boliglånsforskriften, sier sjeføkonomen.

– Vil ta tid før renten heves

Risikoen for et større fall i boligprisene bør få Norges Bank til å trå forsiktig, mener makroanalytiker Jeanette Strøm Fjære.

– Boligprisnedgangen de siste månedene er ikke nok til at Norges Bank bør endre retning for pengepolitikken, men risikoen for at et større boligprisfall gir et mer markert omslag i boliginvesteringene og svakere forbruk har økt og gjør at Norges Bank vil være forsiktig med å signalisere en snarlig renteoppgang, sier hun.

Les også

Sverige tviholder på negativ rente

Strøm Fjære sier endringene siden forrige rentemøte er ganske små og går litt i hver sin retning, slik at det ikke er grunnlag for de store justeringene i rentepolitikken denne gangen.

– Hovedbildet av at norsk økonomi går gradvis bedre, mens inflasjonen holder seg under målet, står seg godt. Den lave inflasjonen gjør at det vil ta tid før Norges Bank hever renten selv om økonomien går bedre. Konjunkturoppsvinget blir dessuten veldig forsiktig.

Også sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank mener styringsrenten og prognosen for renten i tiden fremover børs være uendret denne gangen. Usikkerheten i boligmarkedet er et argument for å utvise varsomhet, mener han.

– Vi er ikke bekymret for boligkrakk og tror heller ikke Norges Bank er urolig, men det er et spørsmål hvor stor brems det blir i salg og bygging og hvilke ringvirkninger det vil gi, sier sjeføkonomen.

Les også

Boligprisfall setter bom for renteheving

Les også

Draghi beholder kriselave renter

Les også

Selv i Hellas lysner det for eurosonen

Publisert:

Her kan du lese mer om