Tror økte skatteinntekter blir spist opp av eldre og syke

Regjeringen øker oljepengebruken igjen. Det kan bli fasiten de neste årene også - fordi inntektene spises opp av utgifter til eldre og syke.

LITE HANDLINGSROM: Uten store oljeinntekter har finansminister Siv Jensen lite penger til overs.
Publisert:

På side 39 i Revidert Nasjonalbudsjett beskriver Finansdepartementet det som er mange politikeres store hodepine.

For selv om statens inntekter fra skatter og avgifter skulle fortsette å stige, vil statens utgifter også øke nærmest av seg selv fordi befolkningen endres.

Regjeringen anslår nemlig at skatte- og avgiftsinntektene vil øke med i underkant av 18 milliarder kroner per år «de nærmeste årene», samtidig trygdeutgiftene ventes å øke med over 10 milliarder kroner i året fremover.

Dette skjer fordi det blir stadig flere eldre nordmenn med gode opparbeidede trygderettigheter, noe som også øker utgiftene på andre områder.

Les også

Revidert budsjett på 1-2-3

Tar det meste

Flere eldre betyr nemlig også høyere utgifter i kommunene og i helseforetakene, mener regjeringen.

«Utgifter knyttet til befolkningsutviklingen vil således legge beslag på det meste av den anslåtte underliggende veksten i skatteinntektene i årene fremover,» heter det i revidert nasjonalbudsjett.

Da kan det være godt å ha oljepenger i bakhånd når gode formål skal tidegodesees på statsbudsjettet.

Det har og planlegger finansminister Siv Jensen å bruke en solid dose av.

I fjor havnet den faktiske oljepengebruken (oljekorrigert underskudd) på 160 milliarder kroner, mens hun i år regner med å bruke knappe 181 milliarder.

Les også

Oljeinntektene faller med 81,3 milliarder kroner

Valutagevinst «pynter»

Men årets oljepengebruk blir «pyntet» ved at regjeringen regner med at Norges Bank får en solid valutagevinst på vel 10 milliarder på sine valutareserver som regjeringen har budsjettert med.

Da Jensen kommenterte sitt reviderte nasjonalbudsjett på en pressekonferanse tirsdag, sa hun at det i dagens økonomiske situasjon ville være uklokt å kutte i budsjettet.

Regjeringen øker oljepengebruken fra i fjor til år med 0,56 prosent av størrelsen på verdiskapningen i fastlandsøkonomien.

– Vil det være behov for en tilsvarende budsjettstimulans i budsjettet for neste år?

– Hva vi gjør i statsbudsjettet for neste år får dere vite om når vi legger frem statsbudsjettet til høsten, sier finansministeren med henvisning til at departementet fortløpende oppdaterer sin anslag og prognoser for den økonomiske utviklingen.

Men om oljepengebruken stiger like mye fra 2015 til 2016 vil det bety at regjeringen kommer til å bruke nesten alt av statens oljeinntekter.

For til tross for at regjeringen legger til grunn en ganske kraftig oljeprisoppgang fra i år til neste, regner den med at oljeinntektene vil falle fra 223 milliarder kroner i år til 219 milliarder kroner neste år.

Publisert: