DNB Markets venter taktskifte: – 2019 blir trolig det siste året med «oljeboom»

Norsk økonomi fikk i fjor drahjelp fra den største veksten i oljeinvesteringene siden 2013, men nå er et omslag på vei, venter økonomene i Norges største bank.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Cicilie S. Andersen, E24
 • Asgeir Aga Nilsen
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

«2019 blir trolig det siste året med «oljeboom» som beskrivelse av den økonomiske ståa. Etter et kraftig, men midlertidig løft i investeringene på norsk sokkel, peker pilene nedover», skriver DNB Markets i sin ferske rapport om utsiktene for norsk økonomi.

De venter at investeringene i oljesektoren, en viktig drivkraft i økonomien, vil holde seg på et høyt nivå i år før de faller fra 2021 og årene fremover.

Les også

Finansgigant spår flere år med lave renter i Norge

Fortsatt lav rente

Samtidig tegner økonomene et bilde med arbeidsledighet og prisvekst «rundt normale nivåer», fortsatt svak krone og et boligmarked i balanse.

Hvis DNB-økonomenes prognoser slår til vil også styringsrenten i Norges Bank bli liggende uendret i flere år.

Renten er satt opp fire ganger til 1,50 prosent, og økonomene venter at den blir liggende på dette nivået ut 2022.

Les også

– Finansministerens jobb blir mer krevende

Venter oljebrems

Mens andre store økonomier bremset har norsk økonomi fått drahjelp fra kraftig investeringsvekst, både i oljenæringen og blant andre bedrifter.

«Den forholdsvis høye veksten var drevet av et stort løft i oljeinvesteringene i samspill med en bredt basert investeringsoppgang blant bedriftene», skriver DNB Markets.

«Fremover venter vi at investeringsveksten kommer ned, samtidig som forbruksveksten avtar. Dette resulterer i lavere økonomisk vekst», fortsetter meglerhuset.

Slik venter DNB at bruttoinvesteringene i oljevirksomheten skal utvikle seg, i prosent:

 • 2019: 14,2 prosent
 • 2020: 3 prosent
 • 2021: -8 prosent
 • 2022: -3 prosent
 • 2023: -2,1 prosent
Les også

Tross fornybar-investeringer: Oljeselskapene nyter ikke den grønne børsbølgen

Den oljedrevne veksten vil komme ned til rundt to prosent i 2020, siden oljeinvesteringene dempes, tror DNB. Veksten påvirkes også av svakere vekst i utlandet og høyere renter og lavere vekst i forbruket i Norge.

Fra 2021 til 2024 venter DNB at veksten avtar videre, siden investeringene faller og forbruksveksten blir moderat. Tidligere har kraftig vekst i regjeringens oljepengebruk bidratt til veksten, men nå ser det ikke ut til at finanspolitikken kan bidra like mye som historisk, påpeker DNB.

Ser to risikofaktorer for norsk økonomi

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB trekker i rapporten frem to risikofaktorer for norsk økonomi: handelskonflikten mellom Kina og USA og «et gryende klimaopprør» globalt.

Hvis handelskrigen reverseres, kan mange bedrifter trykke på startknappen, slik at veksten og inflasjonsutsiktene stiger. Da kan rentene komme til å stige, påpeker Haugland.

«Motsatt kan en større og tidligere eskalering av handelskonflikten mellom USA og Kina, og ikke minst økende tollbarrierer mellom USA og EU, føre til at vekst, inflasjons- og renteutsikter blir svakere enn vi anslår», skriver Haugland i rapporten.

Når det gjelder klimapolitikken kan en mer aggressiv klimapolitikk senke etterspørselen etter varer og tjenester med karbonavtrykk.

«Vi kan ikke utelukke at folkevalgte politikere i rike land blir presset til å gå enda hardere til verks for å bremse CO₂-utslipp», skriver Haugland.

Høyere karbonpris vil kunne gi økte investeringer i noen sektorer i Norge, som fangst og lagring av CO2 og alternative drivstoff som hydrogen og vindkraft, påpeker DNBs sjeføkonom.

«Det er likevel liten tvil om at nettoeffekten på den økonomiske veksten av en politisk fremskyndet utfasing av olje og gass, en næring med betydelig superprofitt, vil bli klart negativ.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. DNB Markets

Flere artikler

 1. Nordea spår investeringsfall: – Vil dempe norsk økonomi

 2. Fersk NHO-rapport: – Den sterke veksten er i ferd med å avta

 3. Tror ikke Norges Bank slipper unna nye kutt: Spår «evig solnedgang» for oljebransjen fra 2020

 4. Ny coronasmell for norsk økonomi etter seks måneder med vekst

 5. Renterådet tror vaksinen kan fremskynde rentehopp: – Blir avgjørende