Nordea Markets tror bunnen er bak oss: Halvparten av fallet kan være tatt igjen før sommerferien

– Det er usedvanlig stor usikkerhet om når livet blir «normalt» igjen og hvor store skader økonomien får i mellomtiden, skriver Nordea Markets i ferske prognoser onsdag. I år spår meglerhuset et fall i den norske økonomien på 5–7 prosent.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets presenterer nye prognoser for økonomien onsdag. Bildet er fra en tidligere anledning.
 • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Regjeringen stengte ned store deler av samfunnet 12. mars, men er nå i ferd med å gjenåpne samfunnet gradvis. Fra midten av juni er det planlagt at det meste skal åpnes, men trolig vil vi måtte leve med smitteverntiltak lenge.

– Det er usedvanlig stor usikkerhet om når livet blir «normalt» igjen og hvor store skader økonomien får i mellomtiden, skriver Nordea Markets.

– Går gjenåpningen av samfunnet som planlagt, vil anslagsvis nær halvparten av fallet vi så i mars, være gjenvunnet når sommerferien starter.

Fra start til slutt i mars anslo SSB et fall i fastlandsøkonomien på 14 prosent. Det ga et fall for kvartalet på 1,9 prosent, som var den svakeste starten på et år noensinne.

For året som helhet tror Nordea at BNP for Fastlands-Norge vil falle 5–7 prosent.

Selv om aktiviteten kommer gradvis tilbake og veksten i 2021 blir høy (2–6 prosent), tror Nordea at aktiviteten uansett vil være lavere ved utgangen av 2021 enn den ville vært uten coronaviruset.

Forskjellene øker

Nordea tror den registrerte ledigheten, som inkluderer helt, men ikke delvis permitterte og som var over 10 prosent i april, kommer ned til 5–6 prosent i sommer.

– Uansett hvordan det går, må vi regne med høyere ledighet enn vi har vært vant til ganske lenge. Det gir utsikter til lønnsvekst godt under 2 prosent både i år og neste år, skriver Nordea.

Men selv om lønnsveksten blir mager, vil rentekuttene hjelpe. Norges Bank kuttet i mai renten til ny historisk bunn på null prosent, og har dermed totalt kuttet med 1,5 prosentpoeng siden starten av coronakrisen.

Et slikt kutt vil trekke opp den disponible inntekten i sum med 2,5 prosent gjennom lavere gjeldsrenter, påpeker Nordea.

Samlet sett vil disponible inntekter dermed holde seg godt opp, selv om forskjellene øker. De arbeidsledige vil tape mye, mens de med trygge jobber og høy gjeld vil få vesentlig bedre økonomi på grunn av rentekuttene.

Nordea tror ikke det kommer noen renteendringer i løpet av perioden ut 2021, i tråd med det sentralbanken selv har varslet.

Kronekurs

Kronen svekket seg til nye rekordnivåer da panikken herjet i markedene og oljeprisen falt markant i mars. Når markedet surner, tør ikke investorer satse på en så liten valuta som norske kroner. Da foretrekkes tradisjonelt sikre havner som dollar, japanske yen og sveitserfranc, som alle har styrket seg gjennom krisen.

Kronen har imidlertid kommet litt tilbake etter hvert som aksjemarkedene har hentet seg noe inn, men vil trolig også fremover være preget av usikkerhet om den globale økonomien.

– Vi kan derfor ikke utelukke nye runder med svekket krone, skriver Nordea.

Les på E24+

Les også: (+) Et kriserevidert budsjett som ikke tåler fremtiden

På sikt tror meglerhuset at høyere oljepriser og bruk av penger fra Oljefondet for å finansiere redningspakkene bidrar til en sterkere krone.

Ettersom Oljefondet i sin helhet er investert i utlandet, innebærer det store kronekjøp som over tid støtter kronekursen.

Dermed ser Nordea for seg at kronen gradvis styrker seg til 10,75 mot slutten av året og videre til 10,25 ved utgangen av 2021.

Les på E24+

Les også: (+) Menn og kvinner har ulike favorittaksjer: Disse gjorde det best da børsene falt

Boligprisene holdes oppe av rentekutt

Nordea Markets tror rentekuttene vil bidra til å holde boligprisene oppe.

– Alt annet like bidrar rentekuttene til at boligkjøpere med et normalt avdragslån kan by opp prisen på en bolig med 15–20 prosent uten at den løpende husholdningsøkonomien svekkes.

Usikkerheten om fremtiden vil imidlertid prege boligmarkedet og bidra til at færre nye boligprosjekter settes i gang, spår Nordea. På kort sikt vil derfor byggebransjen rammes.

– Men går gjenåpningen av samfunnet bra og ledigheten kommer ned i tråd med vårt hovedscenario, blir vi ikke overrasket om bruktboligprisene er høyere ved utgangen av prognoseperioden (2021) enn de er i dag, skriver Nordea. Da vil boligbyggingen trolig også ta seg opp igjen.

Oljebrems

Oljesektoren, som både treffes av coronakrisen og oljeprisfall, bremser den norske økonomien, selv om effekten er mindre enn tidligere.

Meglerhuset tror utsettelser og kutt i investeringsbudsjetter kan gi et totalt investeringsfall på 20–25 prosent over toårsperioden 2020–2021.

Det vil merkes godt i de mest oljeavhengige delene av landet, som dermed får en dobbeltsmell i arbeidsmarkedet.

For økonomien som helhet vil det ikke ramme like hardt som ved oljeprisfallet i 2014. Da utgjorde oljeinvesteringene 8 prosent av BNP for Fastlands-Norge, mens de i fjor var nede i 6 prosent, ifølge Nordea.

Antallet direkte eller indirekte sysselsatte som følge av petroleumsaktiviteten har falt til 225.000 i 2018 fra 330.000 i 2014.

Stengte grenser kan øke pengebruken i Norge

Nordmenns sparing har økt kraftig gjennom krisen, både i lys av usikkerheten som har gjort oss alle mer forsiktige, men også fordi samfunnet er stengt og vi dermed har hatt begrensede muligheter til forbruk.

Kortbruksdata viser at noe forbruk er på vei tilbake, men med fortsatt reiserestriksjoner vil en god del av pengene som brukes utenlands nå gå til norske virksomheter.

Normalt bruker norske husholdninger 120 milliarder kroner utenfor grensene, nesten tre ganger så mye som utlendinger bruker i Norges. Nordea tror derfor at stengte grenser kan bety høyere omsetning her hjemme fremover.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Nordea Markets
 3. Rente
 4. Kronekurs
 5. Arbeidsledighet
 6. Norges Bank
 7. Coronaviruset

Flere artikler

 1. Nordea Markets tror Norge blir først i verden med rentehopp etter viruskrisen

 2. DNB Markets tror på raskt oppsving i andre halvdel av året: Forbrukerne sitter med «tørt krutt» på konto

 3. SSB tror norsk lavkonjunktur vil vare i flere år: – Det er bråstopp

 4. Betalt innhold

  Seks måneder etter Norge stengte ned: Slik rammes norsk økonomi

 5. Nordea Markets venter syv rentehopp: Boligfesten er over