Slik finansierer bankene boliglån

Bankenes innlånskostnad er avgjørende for boliglånsrenten.

PÅVIRKER BOLIGLÅNSRENTEN: Det er flere faktorer som påvirker nivået på boliglånsrenten.
Publisert: Publisert:

Torsdag ventes Norges Bank å heve styringsrenten for første gang på over syv år.

Norges Bank har signalisert at styringsrenten vil komme opp i overkant av 2 prosent ved utgangen av 2021.

Det betyr at styringsrenten skal øke med 1,5 prosentpoeng i perioden.

Styringsrenten er hoveddriveren og setter det korte rentenivået på boliglånet ditt - men boliglånsrenten påvirkes også av flere andre deler:

Utsteder obligasjoner for å finansiere boliglån

For å finansiere boliglån, utsteder bankene obligasjoner.

Når bankene henter inn penger ved å utstede obligasjoner, må de betale en pris for disse pengene. Prisen bankene betaler går til investorene i form av to deler.

Den ene delen er 3-måneders Nibor, som er rørlig. Den andre delen er det såkalte risikopåslaget. Den er fast.

Les også

Slik har storbankens mål påvirket boliglånsrenten

Risikopåslaget speiler hvilken risiko investorene er villige å akseptere for å plassere pengene i obligasjoner fra disse foretakene.

For å få ned innlånskostnadene, har bankene samlet de beste boliglånene i egne foretak som igjen utsteder obligasjoner. Bankene har lagt ut mellom 30–50 prosent av alle boliglån i slike boligkredittforetak.

Typisk er det boliglån innenfor 70 prosent av boligverdi, som samles i slike boligkredittforetak.

For eksempel har DNB opprettet foretaket DNB Boligkreditt, og sistnevnte utsteder obligasjoner som finansierer lån til boliglånskunder i banken.

DNB Boligkreditt har utstedt obligasjoner tilsvarende 424 milliarder kroner per 1. kvartal i år. Det viser statistikk fra Finans Norge. Og DNB hadde utlån til personkunder på 762 milliarder kroner per 30. juni.

Les også: (+) Kan denne grafen redde boliglånet ditt fra rentehopp?

Dette driver boliglånsrenten

I Holbergfondene følger porteføljeforvalter for renter Tormod Vågenes tett med på renteutviklingen.

Han har god oversikt over bankenes finansieringskostnader for boliglån og over rentemarginene til bankene.

– Styringsrenten er hoveddriveren og setter det korte rentenivået. Så kan endringer i påslaget i pengemarkedet skape variasjoner rundt 0,5 prosentpoeng. Og endringer i risikopåslaget kan medføre variasjoner rundt 0,5 prosentpoeng. Så har du konkurransen mellom bankene som kan skape endringer i boliglånsrenten på 0,2 – 0,5 prosentpoeng, sier Vågenes til E24.

Han peker samtidig på at summen av de førstnevnte tre delene utgjør innlånskostnaden i banken:

  1. Norges Banks styringsrente setter gulvet. Styringsrenten er i dag 0,5 prosent.
  2. Så kommer påslaget i pengemarkedet. 3-måneders pengemarkedsrente (Nibor) er i skrivende stund 1,09 prosent.
  3. På toppen av dette kommer risikopåslaget som bankene må betale i markedet. Risikopåslaget er høyere for små banker enn for større sparebanker.

Innlånskostnaden for en større sparebank med 5 års obligasjonslån, er for tiden 1,35 prosent, det fremgår av grafen nedenfor.

BANKENES INNLÅNSKOSTNAD: Grafen viser innlånskostnad for større sparebanker i obligasjonsmarkedet. Obligasjon med fem års løpetid.

I grafen fremkommer at Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,5 prosent i mars 2016, og at den har vært uendret siden.

Det kommer også frem at etter kuttet i styringsrenten økte påslaget på 3-måneders pengemarkedsrente (Nibor) gjennom 2016. Sistnevnte ble brukt av Nordea og DNB som en forklaring på hvorfor de hevet renten mot slutten av 2016.

Grafen viser i tillegg at nivået på risikopremien var på et relativt høyt nivå i 2016, og har falt siden.

Da 3-måneders Nibor sank til et rekordlavt nivå i 2017, sto boliglånsrenten stille på det noe høyere nivået fra året før.

Les også

Nå starter renteøkningene: Eksperter beroliger bekymrede nordmenn

Kan øke bankens totale rentemargin

Endringer i bankenes innlånskostnader får direkte innvirkning på bankenes rentemargin på utlån, dersom de ikke klarer å kompensere for dette ved å heve boliglånsrenten til kundene.

Men hvis banken din setter opp utlånsrenten og ikke samtidig øker innskuddsrenten, øker den totale rentemarginen og inntjeningen til banken.

Neste graf viser bankenes marginer på utlån og innskudd til norske husholdninger.

BANKENES MARGINER: Grafen viser bankenes marginer på utlån og innskudd til norske husholdninger.

Vågenes viser til at de store sparebankene som Sparebanken Vest, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet, har en rentemargin på privatmarked (hovedsakelig boliglån) på i snitt 1,6 prosent per 2. kvartal. Og at mindre sparebanker ligger litt høyere og forretningsbanker litt lavere.

– I og med at den marginale innlånskostnaden ligger på 1,35 prosent, tilsier det at boliglånsrenten til bankenes kunder i snitt ligger på cirka 3 prosent, sier Vågenes.

Han peker samtidig på at hittil i år har snitt rentemargin falt med cirka 0,3 prosentpoeng.

– Dette er dels oppveid av en tilsvarende økning i innskuddsmarginer samt volumvekst på utlån. Den samlede lønnsomheten i bankene er således ikke direkte rammet av fallet i utlånsmargin, sier Vågenes.

Les også

Derfor biter ikke rentehevingene

Markedets forventninger til pengemarkedsrenten

– Pengemarkedet har i stor grad priset inn at det kommer en renteøkning på rentemøtet 20. september, sier Vågenes.

Han peker på grafen nedenfor, som viser dette. Fra dagens nivå på 1,05 prosent og et drøyt år frem i tid ventes pengemarkedsrenten øke med 0,5 prosentpoeng. Markedet forventer en renteheving første halvår i 2019, og en til i andre halvår 2019.

VIKTIGSTE REFERANSERENTENE: Grafen viser nivået i dag på Norges Banks styringsrente. Samt 3-måneders Nibor – Nivå i dag og markedets forventninger (FRA).

Neste graf viser Norges Banks styringsrente og prognose for denne fremover. Det som ligger i Norges Banks prognose er cirka tre rentehevinger i året de neste to årene, slik at renten øker fra 0,5 prosent til 1,75 prosent ved utgangen av 2020. Etter dette er sentralbankens prognose at renten heves videre til i overkant av 2 prosent ved utgangen av 2021.

STYRINGSRENTEN: Grafen viser Norges Banks styringsrente og prognose.
Les også

Disse ligger foran deg i løypa, Olsen

Les også

– Som nasjon bør vi juble

Les også

Uventet høy prisvekst

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om