Terra Securities skylder 600 mill.

Konkursdokumentene viser at Terra Securities skylder 600 millioner kroner.

  • Tor Øyvind Andersen
Publisert:

Konkursdokumentene fra Oslo Byfogdembete viser at Terra Securities skylder 601 millioner kroner.

I boet ligger det krav på 601.225.487 kroner, mens de samlede aktiva er oppgitt til 219.448.172 kroner.

Selskapets eiendeler består, ifølge konkurskjennelsen, i det vesentlige av kundefordringer på rundt 66 millioner kroner samt bankinnskudd.

"Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betailingsvanskene er ikke av forbigående art", heter det i kjennelsen.

Les også: - Betydelig overreaksjon

Mistet konsesjoner

Terra Securities erklærte seg selv konkurs onsdag etter at Kredittilsynet trekker tilbake alle konsesjonene selskapet har. Uten konsesjonene forsvinner grunnalget for virksomheten.

Les også: Terra Securities konkurs

Bakgrunnen for konsesjonsinndragelsene er at Terra Securities har solgt kompliserte finansielle produkter til fire nordlandskommuner. Kommunene ligger an til å tape flere hundre millioner kroner på investeringene, og har kravd tapet erstattet.

Dommen fra Kredittilsynet er knallhard og sier at Terra "har foretatt alvorlige og systematiske overtredelser av god forretningsskikk i forbindelse med utførelse av investeringstjenester til kommunene".

Administrerende direktør Svein Erik Nordang i Terra Securities mener imidlertid at Tilsynet har overreagert, og mener det burde gjhort grundigere undersøkelser før de kom til konklusjonen.

Les også: Terra-eiere i krisemøte torsdag

Flere nyheter på E24.

Publisert:

Flere artikler

  1. Terra Securities konkurs

  2. - Terra-Gruppen kan holdes ansvarlig

  3. Bankene tar ikke tapene

  4. Annonsørinnhold

  5. Sparebankene går fri

  6. Knusende dom fra Kredittilsynet