Efta-domstolen frikjenner Norge i dagpengesaker

Efta-domstolen gir Norge medhold i at man kan straffe dagpengemottakere som reiser utenlands.

Efta gir Norge medhold i at de kan straffe og kreve tilbakebetaling fra dagpengemottakere som har oppholdt seg i utlandet.
  • NTB
Publisert:

De rådgivende uttalelsene kommer onsdag i to saker der Trygderetten og Borgarting lagmannsrett har bedt Efta-domstolen om tolkning av EØS-regelverket.

I uttalelsene gir Efta-domstolen Norge medhold i at det er i tråd med EØS-regelverket å kunne straffe eller kreve penger tilbakebetalt fra dagpengemottakere som oppholder seg i utlandet.

Det var Rett24 som først omtalte saken.

Efta-domstolen kom i mai fram til at Norge ikke kan begrense utbetaling av arbeidsavklaringspenger og sykepenger til personer som har reist til et annet EØS-land, fordi det er beskyttet av bevegelsesfriheten i avtalen.

Reglene for dagpenger er i EØS-forordningen regulert på en annen måte enn sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Efta
  2. EØS
  3. Dagpenger

Flere artikler

  1. NAV-skandalen: Gjenåpner 36 saker

  2. Mann frifunnet i trygdeskandalen – Høyesterett slår fast at Nav gjorde feil også før 2012

  3. Efta-domstolen: Nav-praksis i strid med EØS også før 2012

  4. Trygdeskandalen: Setteriksadvokaten vil påstå full frifinnelse fra 1994 i Høyesterett

  5. Mener sanksjonsfloker er et rettssikkerhets­problem