Oljefondet har tjent inn årets oljepengebruk: Har steget over 400 mrd. siden nyttår

Stigende markeder kombinert med en svært svak krone sender Oljefondets verdi i været. Siden nyttår er verdien opp over 400 milliarder kroner.

Fredag var Oljefondets verdi oppe i 11.350 milliarder kroner, som er 436 milliarder kroner mer enn ved nyttår. Det er mer enn hele oljepengebruken regjeringen har lagt opp til i 2021, som blir rekordhøy.
Publisert:

Fredag morgen var verdien på det norske Oljefondet oppe i 11.330 milliarder kroner, ifølge det uoffisielle telleverket på fondets nettsider.

Det betyr at verdien har steget med hele 436 milliarder kroner siden nyttår. Da var Oljefondet verdt 10.914 milliarder kroner, ifølge forvalterne i Norges Bank Investment Management.

Verdiøkningen i fondet så langt i år tilsvarer mer enn hele regjeringens planlagte oljepengebruk i år, som er ventet å bli rekordhøy.

I revidert budsjett i mai anslo regjeringen årets oljepengebruk til 402,6 milliarder kroner. Fjorårets oljepengebruk var på 369 milliarder.

Både i fjor og i år ligger oljepengebruken skyhøyt over nivået i årene før. Det skyldes særlige statens ekstraordinære utgifter knyttet til coronakrisen.

Oljefondets verdiøkning så langt i år er ifølge Statsregnskapet om lag på størrelse med den summen regjeringen brukte på pensjon og trygder i fjor, som var 436 milliarder.

Verdien svinger mye

Fondets verdi kan imidlertid fort snu nedover igjen. Verdien kan svinge mye på kort tid, blant annet knyttet til bevegelser i kronekursen og til utviklingen på aksjemarkedene.

Bare i løpet av morgentimene fredag har Oljefondets verdi svinget med mer enn 35 milliarder kroner, en sum som tilsvarer det regjeringen brukte på internasjonal bistand i fjor.

For bare to uker siden så det mørkere ut for utviklingen i fondets verdi. Da var verdien i en periode nede i under 11.000 milliarder kroner, etter at kronen hadde styrket seg.

Siden da har kronen på ny svekket seg mot valutaer som euro og dollar. Det bidrar til at fondets eiendeler som måles i euro og dollar blir verdt flere kroner.

Oppgangen i aksjemarkedene fortsetter også, og bidrar til å øke Oljefondets verdi. Den brede amerikanske S & P500-indeksen er for eksempel opp nesten 12 prosent siden nyttår og opp 30 prosent siden starten av fjoråret.

Oljefondets verdi avhenger særlig av tre faktorer:

  • avkastningen på investeringene i aksjer, rentepapirer, eiendom og fornybar infrastruktur
  • bevegelser i kronekursen
  • hvor mye regjeringen setter inn i eller tar ut fra fondet

Jekket opp oljepengebruken

I revidert nasjonalbudsjett nå i mai påpekte regjeringen at den ekstraordinære pengebruken i 2020 og 2021 vil redusere den summen fremtidige regjeringer har til rådighet.

«Vi har et ansvar for å ta vare på fellesskapets verdier selv om det er krise. Det som finansieres i dag, vil måtte betales av fremtidige generasjoner», skrev regjeringen.

Regjeringen ønsker å få pengebruken ned til under det nivået som regnes som bærekraftig på lang sikt, nemlig en årlig pengebruk på tre prosent av Oljefondets verdi. Pengebruken i 2021 tilsvarer 3,7 prosent av fondets verdi.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets sa nylig til E24 at budsjettet for neste år vil bli den virkelige prøven på om norske politikere klarer å redusere pengebruken igjen etter en krevende tid.

– Testen er når vi kommer tilbake til sans og samling i de offentlige budsjettene. Ikke at dette har vært galt, men tiltakene får konsekvenser for handlingsfriheten i budsjettene fremover, sa Andreassen til E24 tidligere i mai.

Publisert: