Kommisjonen vil ha mer makt over finanspolitikken

EU-kommisjonen vil ha mer makt over de nasjonale budsjettene i eurosonen og opprette felles gjeldsbrev. Den mener tiltakene er nødvendige for å løse gjeldskrisen.

MER MAKT: Jose Manuel Barroso vil ha økt makt over de nasjonale budsjettene.
Publisert: Publisert:

EU-kommisjonen presenterer onsdag de omstridte forslagene. Felles gjeldsbrev, eller obligasjoner, vil føre til at eurolandene i større grad havner i samme båt og må garantere for hverandres gjeld. Men Tyskland er sterk motstander av forslaget.

– Jeg finner det ekstremt urovekkende og upassende at Kommisjonen legger fram et forslag om euroobligasjoner i dag, sa statsminister Angela Merkel onsdag ifølge nyhetsbyrået DPA.

Lavere rente

Kommisjonen har utarbeidet forskjellige alternativer der hele eller deler av nasjonalstaters gjeld erstattes med felles gjeldsbrev. Financial Times skriver på lederplass onsdag at det beste alternativet er en løsning hvor 60 prosent av landenes gjeld erstattes med euroobligasjoner. Landene i problemer vil få lavere rente og et pusterom til å gjennomføre reformer.

Men forslagene vil kunne kreve endringer i Lisboatraktaten, som slår fast at nasjonalstatene er ansvarlige for sin egen gjeld.

Overgi makt

EU-kommisjonen vil også ha landene i eurosonen med på å overføre mer makt over den økonomiske politikken til Brussel. EU har allerede regler for gjeld og budsjettunderskudd, men disse er ikke blitt overholdt. Nå vil Kommisjonen at regjeringene i eurosonen sender sine budsjett til Brussel før de oversendes de ulike landenes nasjonalforsamlinger. Kommisjonen vil også sende inspektører til land den mener er i vanskeligheter.

EU-kommisjonens president Jose Manuel Barroso insisterer på at alle endelige budsjettavgjørelser skal fattes av de nasjonale regjeringene. Men han sier Kommisjonen må handle når land ikke overholder sine forpliktelser.

Konsekvenser

– Nasjonale parlament må vite at når de fatter sine beslutninger, er de også ansvarlige for konsekvensene disse beslutningene får for andre, sier Barroso ifølge Financial Times.

Her har Kommisjonen Tyskland med seg på laget, sammen med særlig Nederland, trass i at dette også trolig vil medføre endringer i Lisboatraktaten.

EU-president Herman Van Rompuy har fått i oppdrag å utrede hvilke traktatendringer som kan bli nødvendige. Dette blir sammen med Kommisjonens forslag om økt kontroll og euroobligasjoner tema på neste EU-toppmøte i desember.

LES OGSÅ:

Publisert: