Kvinner har langt høyere sykefravær enn menn

Kvinner har 70 prosent høyere sykefravær enn menn, og forskjellen mellom kjønnene har økt de siste årene, viser en undersøkelse fra Nav.

  • NTB
Publisert: Publisert:

Når man tar hensyn til årsaker knyttet til graviditet, arbeid og familie, blir 60 prosent av forskjellen stående uforklart, skriver Aftenposten.

Forsker Jon Petter Nossen i Nav sier til avisen at det er lansert flere forklaringer på hva som bidrar til ulikheten.

– Blant annet at den kan skyldes kjønnsforskjeller i holdninger og normer, men disse forklaringene har lite støtte i forskningen. Derimot kan forskjeller i sykdomsatferd ha betydning, men det er vanskelig å skille dette fra forskjeller i helse, sier Nossen.

Ifølge forskeren har det også vært hevdet at forskjellen kan henge sammen med ettervirkninger eller senskader etter graviditet og fødsler, og at kvinner oftere enn menn er ofre for vold i parforhold.

Nossen sier også at forskning viser at det er kjønnsforskjeller i opplevelsen av smerte, at kvinner er mer sensitive for smerte og har høyere risiko både for å oppleve smerter generelt, særlig kroniske smerter.

Norge er et av de landene hvor forskjellen i sykefraværet mellom kvinner og menn er størst, ifølge undersøkelsen.

Les på E24+

Her velges det neste Cutters: – Vi skal være djevelens advokat

Les også

Innrømmer skattetabbe for 17.500 Nav-klienter

Publisert: