Norske nøkkeltall

SSB: Oppturen i norsk økonomi nærmer seg slutten

Selv om norsk økonomi står overfor et taktskifte, ser det lysere ut enn tidligere i høst, mener SSB.

SSB-forsker Thomas von Brasch.
 • Camilla Knudsen
Publisert:

I løpet av neste år vil oppturen i norsk økonomi trolig være over, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i sine nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi.

Det er spesielt avmattingen i internasjonal økonomi og markert lavere vekst i oljeinvesteringene som bidrar til at norsk økonomi nå står overfor et taktskifte, etter en opptur som har vart siden 2017.

«I årene fremover ventes det at veksten i norsk økonomi ligger nær trendveksten, arbeidsledigheten er på linje med det vi anser som normal kapasitetsutnytting og boligmarkedet vil være i balanse», skriver SSB.

Byrået ser imidlertid mer positivt på situasjonen enn i ved forrige presentasjon i september, og har revidert opp anslagene for veksten i Fastlands-Norge for perioden 2019–2022.

– Utsiktene er litt lysere enn det så ut i høst, da det var stor usikkerhet blant annet rundt brexit. Nå ser det ut til å ha blitt mindre sannsynlighet for brexit uten avtale og det har kommet bedre data for norsk økonomi, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

SSBs nye anslag:

 • Oppjusterer vekst i fastlands-BNP til 2,5 prosent i år, 2,4 prosent neste år og 1,9 prosent i 2021
 • Spår vekst i oljeinvesteringen på 2,0 prosent neste år og et fall på 7,6 prosent i 2021
 • Kutter boligprisvekstanslag til 2,4 prosent i år og 1,8 prosent i 2020
 • Endrer lite i synet på lønnsvekst: venter 3,6 prosent i 2020 og 2021
 • Venter oljepengebruk «klart under» tre prosent av oljefondet fram mot 2022

Uendret rente

SSB tror likevel at renten fortsatt vil holdes på et historisk lavt nivå, noe som har sammenheng med at rentene internasjonalt ser ut til å forbli svært lave.

– Renten er unormalt lav, og grunnen til det er at det går unormalt dårlig i internasjonal økonomi, sier von Brasch.

Neste rentebeslutning fra Norges Bank kommer 19. desember, men det er bred forventning om at renten holdes uendret på 1,5 prosent.

– Boligprisoppgangen fortsetter

SSB tror boligprisene vil fortsette å stige beskjedent i årene fremover.

Selv om regjeringen videreførte boliglånsforskriften uten nye innstramminger, bidrar moderat inntektsvekst og høyere realrente etter skatt til å dempe boligprisutviklingen.

Redusert fremtidsoptimisme blant husholdningene, som har kommet fram i forbrukertillitsundersøkelsen til Finans Norge, vil imidlertid kunne dempe boligprisene noe den nærmeste tiden, varsler SSB.

SSBs pressemelding: Oppturen i norsk økonomi snart over
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norske nøkkeltall
 2. SSB
 3. Statistisk sentralbyrå
 4. Norge
 5. Rente

Flere artikler

 1. Fersk SSB-rapport: – Økonomien er ved et vendepunkt

 2. SSB venter renteheving neste år

 3. SSB ser lysere på utsiktene, venter renteoppgang neste år

 4. SSB ser litt lysere på utsiktene, men spår fortsatt dyp coronakrise

 5. SSB venter syv rentehopp: – Økonomien er på vei opp, men krisen er ikke over