Frykter for industrien

Lønnsveksten i industrien sakker akterut. Finanssektorene stikker av med de største tilleggene.

SKAL BLI ENDA DÅRLIGERE:
Publisert:

Lønnsveksten i fjor var 4,1 prosent i Norge, for alle grupper under ett. Men industriarbeiderne lå klart lavere, med en lønnsvekst på 3,5 prosent.

Industrien taper

Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene presenterte sin statistikk for lønnsveksten mandag. Av denne fremgår at lønnsveksten i industrien er lavere enn gjennomsnittet.

Flere saker på E24.

Lønnsveksten for industriarbeiderne var lavere enn både transportsektoren (4,0 prosent) og bygg og anlegg (3,75 prosent).

- Industrien i Bjørvika må bygges i Norge. Prisen dekker garantert kostnadene. Alle produktene vi lager, kan lages nesten hvor som helst i verden, sier Tore Sellæg, direktør for arbeidsgiveravdelingen i Norsk Industri.

Bedre for funksjonærene

Lønnsveksten for industrifunksjonærer var, som vanlig, høyere enn for arbeiderne. Hvitsnippene kunne glede seg over en lønnsvekst på 4,75 prosent.

Det er høyere enn gjennomsnittet, men lavere enn mange grupper industrifunksjonærene kan sammenlikne seg med.

Funksjonærene i alle NHO-bedriftene, inkludert industrien, fikk en lønnsvekst på 5,25 prosent. I finanssektoren var lønnsveksten 5,6 prosent.

Ligger over utlandet

Men selv om lønnsveksten i norsk industri var lavere enn i økonomien totalt i fjor, var den høyere enn i utlandet.

- Norske industriarbeidere tjener nå 40 prosent mer enn sine konkurrenter. Det gir grunn til bekymring, sier Sellæg.

Ifølge rapporten fra TBU var lønnsforskjellen i norske arbeidstakeres favør 23 prosent hvis man tar med alle de ansatte. Norske industrifunksjonærer tjener med andre ord betydelig lavere enn sine kolleger i andre land.

Flere ansatte

Men selv om lønnsveksten i industrien ikke var den sterkeste i fjor, klarte sektoren å tiltrekke seg arbeidskraft.

- Det går veldig bra med industrien, understreker Øystein Olsen, leder for TBU og administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå.

I fjor steg sysselsettingen i industrien med 4000 personer. Det er første gang sektoren opplever vekst siden 1998 (se figur).

Publisert: