Vil ha kollektivtilbud før veiprising

Lastebileierne vil ikke ha veiprising rundt de store byene før et skikkelige kollektivtilbud er på plass.

Publisert:

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil innføre rushtidsavgift eller veiprising rundt de største byene i Norge.

Lastebileierne er imidlertid skeptiske til dette.

- Næringslivet trenger mer plass på veiene rundt de store byene. Jeg tviler imidlertid på om en rushtidsavgift vil ha særlig effekt, sier Gunnar Apeland, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund til E24.

- Men med et bedre kollektivtilbud rundt de store byene, kan rushavgift ha den ønskede virkning, sier han.

Les flere nyheter på E24.

Kollektivtilbud

Også førsteamanuensis Knut Boge ved Høgskolen i Akershus peker på et bedre kollektivtilbud som et sentralt virkemiddel.

- Det er mange som viser til de gode erfaringene fra rushavgiften i Stockholm. Men her ble kollektivtilbudet bygd ut i årene før veiprising ble innført, sier Boge.

Men ved et godt utbygd kollektivnett, med hyppige avganger og høy fart, kan rushavgift ha en god effekt, og gi mindre køer, mener Boge.

- Uten et godt kollektivtilbud, blir veiprising bare en ekstraskatt som gir folk dårligere råd, legger han til.

Positive kjøpere

Ifølge Apeland koster et vogntog 12-14 kroner i minuttet når det står stille. Det kan forklare at kjøperne av transporttjenester er mer positive til veiprising.

- Vi er i utgangspunktet positiv til å ta i bruk markedstankegang for å regulere trafikken. Næringslivets transporter vil i mange tilfeller ha høyere betalingsvilje enn private, og vil da kunne trafikkere et avgiftsbelagt snitt i rushtiden, sier Jo Eirik Frøise, konstituert direktør i Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF).

Ifølge Frøise må virkemidlene rettes mot å redusere matpakkebilismen, og også han understreker betydning av kollektivtilbudet.

- En forutsetning for veiprising er at godt kollektivtilbud, sier Frøise.

Les også: Økonomer hyller rushtidsavgift

Publisert: