DNB Markets tror corona-bunnen i økonomien er nådd

I DNB Markets’ nye anslag for norsk økonomi legges det til grunn en relativt rask gjenåpning av samfunnet, som kombinert med offentlig pengebruk kan redde den norske økonomien fra en langvarig nedgang. Renten spås uendret til slutten av 2023.

DNB Markets-økonomene Kyrre Aamdal og Oddmund Berg.
 • Hanna Ghaderi
Publisert: Publisert:

Økonomene i Norges største bank spår fortsatt lav aktivitet i andre kvartal, og at økonomien vil operere langt under full kapasitet i mesteparten av andre kvartal.

Ikke før i andre halvdel av 2020 ventes det at aktivitetsnivået sakte vil ta seg opp igjen.

– Vi tror at vi har passert punktet hvor nedstengningen rammer aktiviteten hardest, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal og økonom Oddmund Berg i DNB Markets i rapporten, og legger til:

– Med gradvis oppheving av restriksjonene og støtte fra regjeringen til bedrifter og husholdninger bør norsk økonomi kunne hente seg inn fra nedgangen.

De spår at veksten i norsk økonomi raskt vil forbedre seg sammenlignet med fallet på 14 prosent i aktiviteten i slutten av mars. Likevel mener de at oljeprissjokket og den dramatiske økningen i arbeidsledigheten mest sannsynlig vil føre til en saktere friskmelding av økonomien enn det som kunne vært tilfellet.

Anslår bråbrems for veksten

Økonomene estimerer en vekst i fastlands-BNP på minus 5,9 prosent for hele året. For 2021 ventes veksten å være på fem prosent. Til sammenligning hadde Norge en vekst på 2,3 prosent i 2019 og 2,2 prosent i 2018.

– I 2022 og 2023 anslår vi veksten til henholdsvis 3,8 prosent og 1,6 prosent, noe som betyr at fastlands-BNP forventes å være omtrent 2 prosent lavere enn det ville vært dersom veksten hadde vært som vår prognose i januar.

Tror på uendret styringsrente

– Basert på vekstframskrivningene våre, ser vi det som mest sannsynlig at Norges Bank holder styringsrenten på 0,25 prosentpoeng. Vi venter at sentralbanken holder renten på lavt nivå i overskuelig fremtid, skriver Aamdal og Berg.

Norges Bank kuttet renten til 0,25 prosent, det laveste noensinne, kort tid etter coronakrisen inntraff.

Forrige uke holdt sentralbankene i USA og eurosonen rentene uendret, og det er ventet at sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank gjør det samme når han torsdag legger frem bankens nye rentebeslutning.

Den legges frem klokken 10:00.

Her ser du styringsrentens utvikling i E24s spesial.

Økonomene venter videre at styringsrenten vil heves forsiktig mot slutten av prognoseperioden i 2023.

Venter høy ledighet ut 2021

Aamdal og Berg venter at en stor del av de permitterte og delvis ledige under coronakrisen vil vende tilbake til arbeidet i løpet av tre måneder. Basert på arbeidskraftundersøkelsen (AKU) spår de derfor at ledigheten vil være på 6,7 prosent for 2020.

– De som ikke har kommet tilbake i jobb i starten av andre halvdel av 2020 vil sannsynligvis måtte søke etter nye jobber, skriver økonomene i rapporten.

De venter videre at sysselsettingen vil falle med 2,4 prosent i 2020.

– Selv om den registrerte arbeidsledigheten kan ventes å falle raskt, representerer økningen i AKU en mer langvarig ledighet etter vårt syn, legger de til.

Således venter de, med en relativt beskjeden økonomisk bedring, at arbeidsledigheten fremdeles vil være ganske høy i 2021, og ligge på 5,5 prosent. Deretter ventes det at den vil falle tilbake mot fire prosent i 2022 og 2023.

– En av grunnene til at vi ikke forventer en større arbeidsledighetsøkning er den store andelen av ansatte i offentlig sektor. I tillegg bør offentlig pengebruk for å støtte aktiviteten ha en positiv innvirkning på arbeidsmarkedet.

Spår rekordlav lønnsvekst og boligprisfall

Med høyere arbeidsledighet og en betydelig stans i aktiviteten for mange sektorer forventer økonomene en rekordlav lønnsvekst i 2020.

– Vi spår en årlig lønnsvekst på 1,5 prosent i 2020. De sentrale lønnsforhandlingene som var planlagt i år har blitt utsatt, skriver de.

Videre ventes det at fokuset vil være å redde jobber, fremfor å øke lønningene i det nåværende miljøet. Derfor venter de at lønningene vil vokse med 1,5 prosent også i 2021, og at det vil bli kompensert med en lønnsøkning på omtrent tre prosent i 2022 og 2023.

– Nedgangen i økonomien vil også påvirke boligmarkedet, og vi forventer at prisene vil falle med omtrent fire prosent i 2020. Så langt virker aktiviteten fremdeles relativt høy, står det i rapporten.

DNB Markets venter imidlertid at det generelle tapet av kjøpekraft og usikkerhet knyttet til fremtidig inntekt vil påvirke etterspørselen mer negativt enn en lav styringsrente kan veie opp for.

Deretter ventes en flat utvikling i boligprisene i 2021 grunnet lav aktivitet og fortsatt høy arbeidsledighet. Når arbeidsledigheten begynner å avta og husholdningene oppfatter inntektene som mer sikre, tror økonomene at flere husstander vil være fristet av den lave styringsrenten til å komme seg inn på markedet.

I 2022 og 2023 regner de med at prisene vil øke med omtrent 3,5 prosent.

– Tapene vil være permanente

DNB Markets venter at mangelen på investeringer gjennom 2020 og første halvdel av 2021 vil være tydelig, spesielt innen olje og relaterte sektorer.

– De svake investeringsutsiktene i kombinasjon med høyere arbeidsledighet vil sannsynligvis skade økonomiens evne til å vokse i denne perioden. Derfor venter vi at norsk økonomi sakte skal komme seg fra andre halvdel i 2021 og utover.

Samtidig mener økonomene at tapene fra nedstengningen vil være permanente, i den forstand at det langsiktige vekstpotensialet er redusert.

– Dersom viruset begynner å spre seg igjen eller begrensningene varer lenger enn vi tror, vil flere bedrifter slite, arbeidsledigheten være høyere og mer langvarig, investeringene vil være lavere og den økonomiske innhentingen vil være vesentlig tregere enn det vi for øyeblikket forventer, avslutter de.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Eurosonen
 3. BNP
 4. Norges Bank
 5. DNB Markets
 6. DNB

Flere artikler

 1. SSB ser lysere på utsiktene, venter renteoppgang neste år

 2. SSB ser litt lysere på utsiktene, men spår fortsatt dyp coronakrise

 3. DNB Markets tror på raskt oppsving i andre halvdel av året: Forbrukerne sitter med «tørt krutt» på konto

 4. Nordea Markets venter syv rentehopp: Boligfesten er over

 5. SSB venter renteheving neste år