MDG vil ha kompromiss for studentene: – Helt hårreisende i denne situasjonen

Partiet vil at Stortinget skal la permitterte studenter få gjøre om ekstralånet til stipend.

MDGs talsperson Une Bastholm mener regjeringens forslag til krisepakken for studenter er «diskriminerende».
Publisert:

Regjeringens krisepakke til studentene har fått hard kritikk. Et ekstra lån på 26.000 kroner er hovedtilbudet til studenter som blir permittert og mister biinntekt som følge av koronaviruset.

– Studenter med deltidsjobb må få økonomisk støtte, ikke større gjeldsbyrde, sier leder Marte Øien i Norsk studentorganisasjon (NSO) til NTB.

Mandag kl. 17 starter forhandlingene om regjeringens krisepakke i finanskomiteen på Stortinget.

– Nå setter vi vår lit til at Stortinget retter opp i denne urettferdigheten, sier Øien.

Ikke bare lommepenger til ekstra pils

Talsperson i Miljøpartiet De Grønne (MDG), Une Bastholm, vil komme studentene til unnsetning. Hun mener studenter må behandles som alle andre deltidsarbeidende.

Studenter som mister deltidsjobben, har i dag ikke mulighet til å søke om dagpenger. Et av hovedvilkårene for å ha rett til dagpenger gjennom Nav, er at man er registrert som arbeidssøker. Det kan man ikke dersom man oppgir at man er «under utdanning».

– Dette er diskutabelt også i en normal situasjon. Men i denne situasjonen er det i alle fall helt hårreisende. Det er ingen som kan forventes å finne en ny jobb nå, sier Bastholm.

Bastholm mener dagens situasjon er «diskriminerende». Hun peker på at to tredjedeler av norske studenter jobber ved siden av studiene. 60 prosent av dem tjener mer enn 50.000 kroner i året.

– Dette er ikke bare lommepenger til en ekstra pils. Det er penger som går til å betale regninger.

– Men studenter har tilgang på midler gjennom Lånekassen som andre permitterte lønnstagere ikke har. Og nå er de blitt tilbudt enda mer i lån?

– Det argumentet faller på sin egen urimelighet. Studiestøtten får man for å være student. Og når den er så lav som den er, blir man i praksis oppfordret til å jobbe ved siden av, så studiestøtten du allerede får kompenserer jo ikke for inntektstapet. Dessuten får titusenvis av studenter ikke penger fra Lånekassen i dag, sier Bastholm.

Mener studenter er ekstra sårbare

5 prosent av studentene har dessuten ett eller flere barn, påpeker Bastholm.

Hun mener mange studenter ekstra sårbare fordi de jobber i utsatte, lavtlønnede yrker og ikke er organiserte. Videre påpeker hun at flere lavinntektsyrker som sykepleier eller barnehagepedagog krever at man tar høyere utdanning. Økt gjeldsbyrde kan føre til at mange nå velger å hoppe av studiene.

– Ironisk nok er dette yrker vi i dag har sett er samfunnskritisk under en pandemi.

Foreslår kompromiss

Bastholm sier det er «helt uaktuelt» for MDG å gi støtte til regjeringens forslag om å tilby studentene ekstra lån.

– Gjelden følger deg. Og mange vil ikke ha penger til å betjene lånet når de er ferdig å studere, sier Bastholm.

I stedet vil MDG at stortingspartiene skal gå med på et kompromiss.

Partiet foreslår en løsning der det ekstra lånet gjøres om til stipend dersom studenter senere kan vise til inntektstap under permitteringsperioden.

I tillegg vil MDG ha et anmodningsvedtak som ber regjeringen følge utviklingen i situasjonen nøye og få på plass en dagpengeordning etter hvert.

– Grunnen til at vi ikke kan få det til med en gang, er at Nav er helt overarbeidet, sier Bastholm.

– Men man må ha en ambisjon om at arbeidstagere som også er studenter skal ha rett til dagpenger.

Støtte fra SV

SV finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, sier til Aftenposten at SV «selvsagt er for dette».

– SV har kjempet for studentene i forhandlingene. Vi ønsket primært at de skulle få rett til dagpenger, men siden det ble advart mot å legge flere oppgaver til Nav, fant vi en ordning gjennom Lånekassen, sier Kaski.

Sammen med MDG og Rødt fremmet SV forslag om midlertidig ekstrastipend til alle studenter i forrige forhandlingsrunde på Stortinget.

– Vi ønsker at studentene skal få stipend, og ikke lån. Dessverre fikk vi ikke med oss de andre partiene på det.

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg sier partiet ønsker en stipendordning gjennom Lånekassen.

– Dessverre ser det ut til at regjeringen kan få flertall for sitt forslag. Men vi gjør det vi kan i forhandlingene på Stortinget nå.

Han mener det er viktig at lovnaden om stipend avklares nå, og ikke skyves til et senere tidspunkt.

– Vi er fleksible på innretningen i ordningen, men vi mener studentene må få avklaringen før de søker om ekstra lån, sier Tvedt Solberg.

Stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring Gjedde, sier hun har forståelse for at studenter heller vil ha stipend enn lån. Men hun mener ikke omgjøring av lånet på et senere tidspunkt, vil utgjøre en forskjell for de som sliter i dag.

– Målet nå må være at studenter som sliter får ekstra penger til å klare seg, samtidig som vi jobber beinhardt for at folk får en jobb å gå tilbake til. Nå er vi i gode og konstruktive samtaler på Stortinget med mål om bredest mulig flertall.

Les også

Regjeringens student-pakke: Utvider lånet til dem som mister ekstrajobben

Les også

Regjeringens student-pakke: Utvider lånet til dem som mister ekstrajobben

Publisert:

Her kan du lese mer om