Jensen: Flere må i arbeid og flere må jobbe mer

Flere eldre og innvandrere i arbeid og flere kvinner i heltidsjobb må til for å trygge velferdssamfunnet i framtiden, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

PERSPEKTIV: Siv Jensen legger i dag frem Perspektivmeldingen med statsminister Erna Solberg.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
Publisert:

Sammen med statsminister Erna Solberg (H) legger hun fram Perspektivmeldingen 2017 fredag formiddag. Meldingen analyserer utfordringene for velferdssamfunnet og norsk økonomi de neste tiårene, og presenterer regjeringens strategier for å møte disse.

– Det viktigste vi kan gjøre for å trygge velferdssamfunnet også for fremtidige generasjoner, er at flere kommer i arbeid, og at flere jobber mer. Her har vi et stort potensial, sier Siv Jensen.

I meldingen legges det fram beregninger som viser betydningen av å øke arbeidsdeltakelsen til ulike grupper. En utfordring er at flere av oss blir eldre, noe som gjør at regnestykket på sikt ikke går opp. Blant innvandrere og personer med redusert arbeidsevne må arbeidsdeltakelsen økes. En annen utfordring er at en tredel av alle kvinner jobber deltid.

– Får vi flere kvinner til å jobbe heltid, har det stor betydning for hvor mye vi som land jobber samlet, og dermed for de gode velferdsordningene våre, sier Jensen. Beregningene viser at antallet utførte timeverk vil øke med om lag 8 prosent dersom alle deltidsansatte kvinner hadde gått over til heltid.

Her kan du lese mer om