Arbeidsledigheten stiger

Aku-ledighet steg til 4,6 prosent i april.

TIL NAV: Mange arbeidsledige registrerer seg hos NAV, men ikke alle. SSBs undersøkelse fanger opp de som ikke går til NAV.
Publisert:

Andelen nordmenn som er i arbeidsmarkedet, fortsetter å synke.

Fra en topp på 68,5 prosent i januar 2015 har sysselsettingsprosenten falt fra 68,5 prosent til 67 prosent.

Det viser den månedlige arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I april var arbeidsledigheten på 4,6 prosent, mens den var på 4,5 prosent måneden før.

Det var på forhånd ventet at arbeidsledigheten skulle synke videre til 4,4 prosent.

– Det var så vidt høyere enn ventet vi og konsensus trodde, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til E24.

Handelsbanken hadde ventet en ledighet på 4,5 prosent.

Hov sier at antallet sysselsatte gikk noe opp, men at arbeidsstyrken gikk opp enda mer. Dermed gikk arbeidsledigheten noe opp.

– Bildet er at mye av dette er som før, det er egentlig ganske stabil utvikling i AKU-ledigheten. Men nedgangen fremover er ventet å skje gradvis, sier han.

SSB skriver at deres undersøkelse viser at det siden årsskiftet 2014/2015 kun har vært små endringer i antall sysselsatte.

Når det samtidig er en økning i antall nordmenn i arbeidsfør alder, forklarer det at sysselsettingsprosenten går ned.

SSB understreker imidlertid at endringene fra mars til april er innen for det som kalles statistisk feilmargin. Med andre ord kan endringene være et resultat av tilfeldigheter i gjennomføringen av undersøkelsen.

Toppen var 4,9 prosent

Ifølge arbeidskraftundersøkelsen nådde arbeidsledigheten en topp på 4,9 prosent i midten av 2016.

Men selv om ledigheten ikke lenger er like høy, vil det ta tid å returnere til mer normale nivåer for norsk økonomi, ifølge Handelsbanken.

– Vi kan nok vente en forsiktig nedgang i ledigheten fremover. Skal du snakke om normal ledighetsrate i en normaltilstand i økonomien, så er den rundt 3,25 til 3,5 prosent, sier Hov.

– Jeg tror ikke vi kommer til så lave nivåer i de kommende årene, sier han.

Han tror ikke dagens tall har så mye å si for renten. De fleste analytikere tror at renten holdes i ro langt inn i 2018, med mindre det kommer store sjokk i økonomien.

– Vi har to statistikker for arbeidsmarkedet. Ser du isolert sett på AKU-tallene er nok ledigheten noe over det sentralbanken tror på, med et anslag på 4,3 prosent. Men registrert ledighet er litt lavere enn sentralbanken hadde regnet med, sier Hov.

Les også

Fersk Nav-prognose: – Ledigheten vil fortsette å gå ned

– Arbeidsstyrken stiger

Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker i en kort kommentar til tallene at Aku-undersøkelsen svinger fra måned til måned.

«Oppgangen i AKU de siste månedene må ses i lys av nedgangen i månedene før som primært skyldtes et fall i arbeidsstyrken. Nå stiger arbeidsstyrken igjen slik ar ledigheten stiger litt på tross av et litt bedre sysselsettingsbilde. Både registrert ledighet og AKU gir likevel inntrykk av at ledigheten har passert toppen og at arbeidsmarkedet bedres gradvis,» skriver hun i en kort kommentar til statistikken.

Hen mener statistikken kommer for sent til å påvirke Norges Banks rentebeslutning som kommer torsdag. Hun venter uendret styringsrente og en litt høyere rentebane.

– Kneika er er bak oss

– Dette rokker ikke ved vurderingen om at den verste kneika er bak oss, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Det bedrer seg på arbeidsmarkedet, men det er fortsatt utfordringer. Derfor lener vi oss ikke tilbake, men gir full gass for at flere skal komme i jobb, sier hun.

Hun synes det er et godt tegn at flere nå melder seg på i arbeidsmarkedet.

– Det tyder på økt optimisme, selv om det på kort sikt gir noe økt ledighet. Vi ser også en forsiktig økning i sysselsettingen siden begynnelsen av året, sier Hauglie.

To måter å måle ledigheten på

Personer som regnes som arbeidsledige i SSBs statistikk er uten inntektsgivende arbeid, har forsøkt å skaffe seg slikt arbeid de siste fire ukene, og har muligheten til å påta seg slikt arbeid innen to uker.

Ufrivillig permitterte regnes som arbeidsledige etter en sammenhengende varighet på tre måneder eller mer.

Forvirret over at det er to? Her er forskjellen på SSBsAKU-ledighet og Navs ledighetstall.

AKU-tallene er gjennomsnittet av undersøkelsene over en tremånedersperiode. Mars-tallene viser derfor i realiteten gjennomsnittet i perioden februar-april.

AKU-ledigheten er en av to mye brukte statistikker for måling av utviklingen i og nivået på arbeidsledigheten i Norge.

Denne viser en langt høyere arbeidsledighet enn det Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav.

Les også

Oljebremsen etterlater seg flere langtidsledige

Les også

Nye ledighetstall onsdag: Dette må du vite om dagpenger

Les også

Registrert arbeidsledighet faller markant

Publisert:

Her kan du lese mer om