Norges Bank-undersøkelse:
Etterspørselen etter boliglån falt i tredje kvartal

Bankene venter at husholdningenes etterspørsel etter lån skal falle også fremover, går det frem av Norges Banks utlånsundersøkelse.

UNDERSØKER BANKUTLÅN: Norges Banks utlånsundersøkelse gjøres kvartalsvis og er en kvalitativ spørreundersøkelse om bankenes vurdering av etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis. Her sentralbanksjef Øystein Olsen.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
  • Ingvild Sagmoen
  • Sindre Hopland
Publisert:

I årets første kvartal strammet bankene inn på utlån til forbrukerne, etter endringene i boliglånsforskriften. I andre kvartal strammet bankene ytterligere litt inn på utlånspraksisen.

I tredje kvartal rapporterte bankene at de ikke har gjort vesentlige endringer i kredittpraksisen overfor husholdningene, viser Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse.

Samtidig falt husholdningenes etterspørsel etter boliglån dette siste kvartalet. Etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle foretak økte litt.

Dessuten økte utlånsmarginen på lån til husholdninger litt i tredje kvartal. Årsaken er reduserte finansieringskostnader samtidig som rentenivået forble uendret.

Bankene venter ingen endringer fremover når det gjelder kredittpraksis, lånebetingelser, utlånsmarginer eller foretakenes etterspørsel.

Bankene venter imidlertid at husholdningenes låneetterspørsel vil falle også i årets siste kvartal.

Tror flere kan følge Danske Bank

– Undersøkelsen bød ikke på store overraskelser, men vi legger merke til at etterspørselen etter boliglån faller. Det var kanskje det mest interessante, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

– Vi lurte på om bankene ville stramme inn på kredittpraksisen, men det var det ingen spor av i undersøkelsen, fortsetter han.

Bruce påpeker at bankene har fått økte utlånsmarginer og at det derfor er muligheter for at det er mer konkurranse i vente fremover.

– Om dette kommer så blir det å finne i neste kvartalsrapport, sier han.

Hittil er det bare Danske Bank som har satt ned boliglånsrenten, men Bruce tror flere kan følge etter, selv om ikke rapporten tyder på det.

– Om andre banker har lignende planer i tankene, er det tvilsomt at de varsler om dette i en slik undersøkelse, sier han.

Tror ikke på priskrig på boliglån

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken tror ikke på noen intens priskamp om kundene fremover.

– Bankene har mindre skvis på marginene, så det blir nok ikke en veldig omfattende rentenedsettelse, sier hun.

Due-Andresen mener den siste utlånsundersøkelsen bekrefter forventningene om at kredittveksten til husholdningene vil avta grunnet nedkjølingen i boligmarkedet.

– Det gjenstår å se hvordan dette påvirker kredittveksten fremover, men vi forventer at kredittveksten vil avta et par kvartaler til som følge av utviklingen i boligmarkedet, sier hun.

Boliglånsforskriften har effekt

I undersøkelsen for tredje kvartal ble bankene bedt om å rapportere relativ betydning av de ulike innstrammingene i boliglånsforskriften som kom i januar.

Les også

SSB: Boligprisene falt i alle de store byene i tredje kvartal

Av fire innstrammende tiltak, blir kravet om maksimal gjeld i forhold til inntekt ansett å ha størst innstrammende effekt.

Forskriften, som trådte i kraft fra 1. januar, innebærer blant annet at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, mens kjøpere av sekundærbolig i Oslo må ha 40 prosent egenkapital for å få lån.

I resten av landet blir kravet om 15 prosent videreført.

Nå får du alle økonominyhetene ett sted. Last ned minE24 i Apple Store eller Google Play.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank

Flere artikler

  1. Flere vil ha fastrentelån

  2. Norges Banks utlånsundersøkelse: Låneetterspørselen på stedet hvil

  3. Fersk undersøkelse: Etterspørselen etter fastrentelån øker

  4. Bankene venter største fall i boliglånsetterspørsel siden finanskrisen

  5. Etterspørsel etter boliglån økte i andre kvartal