Norges Bank-rapport: Gjeld, boligpriser og næringseiendom er de største risikofaktorene for det finansielle systemet

Høye boligpriser og gjeld, sammen med stigende priser på næringseiendom gjør det finansielle systemet mer såbart, ifølge Norges Bank-rapport.

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen legger frem Norges Banks rapport om finansiell stabilitet mandag. Her ved en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:

I den siste utgaven av rapporten om det norske finansielle systemet trekker Norges Bank frem tre faktorer banken mener er de viktigste sårbarhetene:

  • Husholdningenes gjeldsbelastning er høy og økende
  • Boligprisene er høye, selv etter fallet i 2017
  • Prisene på næringseiendom har steget videre fra allerede høye nivåer

Rapporten tar for seg finansielle utviklingstrekk, og gis ut årlig av sentralbanken.

Kraftig gjeldsøkning

I en pressemelding skriver Norges Bank at høy gjeld og høye eiendomspriser gjør systemet sårbart.

Nordmenns gjeld har i mange år økt raskere enn inntektene. Det har gitt en stadig høyere gjeldsgrad, målt som gjeld i prosent av disponibel inntekt.

De siste årene har høyere inntekter og lave renter bidratt til at lån har blitt lettere å bære. Lave renter har gjort at lånet koster mindre å betjene, mens inntekter også har bidratt til at en mindre andel av budsjettet går til renteutgifter.

Les også

Fersk undersøkelse: Etterspørselen etter fastrentelån øker

Raskt voksende gjeld er imidlertid en risikofaktor for økonomien, blant annet fordi husholdningene blir mer sårbare for høyere renter, har blant annet Finanstilsynet advart om flere ganger.

Norges Bank peker på at bankene har blitt mer robuste, og at tiltak fra myndighetene har lagt en demper på gjeldsopptaket i sårbare husholdninger.

Samlet sett mener sentralbanken at utsiktene for finansiell stabilitet er omtrent de samme som ved forrige korsvei i fjor.

Det påpekes imidlertid at bankene har lånt ut mye til næringseiendom.

Rundt halvparten av bankenes lån til bedriftene utgjøres av lån til næringseiendom. Mens tap på eiendomslån har vært lave når de økonomiske tidene er som normalt, har de vært høye når det er krisetider, skriver Norges Bank.

Les også

Rekordhøy gjeld skaper usikkerhet hos sentralbanksjefen: – Renten virker skarpere enn før

– Banker som beregner kapitalkrav med egne modeller, bør tillegge tapserfaringer fra kriser betydelig vekt når de beregner risikovekter på næringseiendomslån, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i pressemeldingen.

Bufferkrav

Norges Bank skriver videre at bankene må bruke den såkalte motsykliske bufferen, pluss andre kapitalbuffere, hvis tilbudet av kreditt skal opprettholdes ved et kraftig tilbakeslag i økonomien.

Reduksjon av disse kapitalkravene i en slik kraftig nedtur vil ifølge Norges Bank kunne føre til at bankene i mindre grad reduserer utlånene.

- Stresstesten i rapporten kan tilsi at en større del av det samlede bufferkravet bør varierer over tid, sier Nicolaisen.

Les også

– Renten virker skarpere enn før

Les også

– Vi er mer sårbare enn før

Les også

Derfor biter ikke rentehevingene

Publisert:

Her kan du lese mer om