Setter opp renten til 2,25 prosent

Sentralbanksjef Øystein Olsen øker renten.

ØKER RENTEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank øker renten.

Håkon Mosvold Larsen
  • Anna Sandvig Brander
Publisert:

Renten settes opp til 2,25 prosent etter torsdagens rentemøte, melder Norges Bank.

Det er første gang siden i fjor sommer at renten settes opp i Norge.

Med dagens heving gjør Norges Bank slik de fleste økonomene ventet i forkant, etter at det har kommet en lang rekke sterke tegn fra norsk økonomi.

- Dette er ikke veldig overraskende. Arbeidsmarkedet har vært sterkere enn Norges Bank så for seg, og i tillegg har risikopåslaget i pengemarkedet falt noe, sier seniorøkonom Kathrine Boye i Nordea Markets til E24.

Sterkt arbeidsmarked

På pressekonferansen i Norges Bank viser sentralbanksjef Øystein Olsen til det sterke arbeidsmarkedet, i likhet med Boye.

- Spesielt stramheten i arbeidsmarkedet er enda bedre enn vi la til grunn i mars. Ledigheten er lav, sier han.

For nøyaktig én uke siden viste nye tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse at ledigheten falt til 3,1 prosent i første kvartal i år. Det var en nedgang i arbeidsledigheten på 16.000 personer og 0,5 prosent sammenlignet med kvartalet før.

Det styrket ekspertene i troen på at renten skulle opp på dagens rentemøte, og fire makroøkonomer E24 snakket med spådde renteoppgang.

Les også: Ny sterk nedgang i arbeidsledigheten

- Oppgangen har fått feste

Olsen sier videre at han har tro på at bedringen i norsk økonomi nå er bærekraftig.

- Oppgangen i norsk økonomi har fått godt feste, sier Olsen i en kommentar til beslutningen.

Videre peker han på at flere andre sentralbanker har satt opp renten. Dette gir større rom til å sette opp renten uten at avstanden til internasjonale renter øker i like stor grad som før. Dermed kan Norges Bank heve uten at kronen styrker seg like mye.

- Hensynet til å stabilisere aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten bør settes opp, sier Olsen.

Ennå stiger prisene imidlertid med en treg fart, og fra april 2010 til samme måned i år klatret prisene (både KPI og KPI-JAE) med 1,3 prosent. Dermed steg prisene bare halvparten så mye som Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent.

Dette taler for å holde renten lav, argumenterer Olsen. Samtidig er kapasitetsutnyttingen i økonomien er på vei opp. Dermed er det utsikter til at inflasjonen vil ta seg opp i løpet av det neste året.

- Analysene vi la fram i mars tilsa at styringsrenten gradvis skal heves mot et mer normalt nivå. Utviklingen siden da har vært om lag som ventet. En samlet vurdering tilsier at vi øker renten nå, sier Olsen.

- Skal være svært glad

- RENTEN SKAL OPP: Finansminister Sigbjørn Johnsen advarer mot å legge dagens rentenivå til grunn, ettersom renten skal opp.

Holm, Morten

Finansminister Sigbjørn Johnsen sier han tar beslutningen om å heve renten til etterretning.

- Renteøkningen gjenspeiler at den økonomiske aktiviteten tar seg opp både internasjonalt og i Norge. Det er noe vi skal være svært glade for, uttaler han i en kommentar.

Samtidig gjentar han advarselen til lånevillige nordmenn om at renten skal opp fra dagens nivå.

- Vi må huske på at det lave rentenivået vi har og har hatt først og fremst skyldes utviklingen i internasjonal økonomi og finanskrisen. Det er derfor viktig at norske husholdninger ikke legger dagens lave rentenivå til grunn ved opptak av lån til kjøp av hus eller bil, sier finansministeren.

Les Erik Bruces kommentar: Norges Bank greier ikke vente lenger

Klokken 15.00 i dag stiller Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce til nettmøte, der han besvarer E24-lesernes spørsmål om renten. Still dine spørsmål her!

Publisert:

Flere artikler

  1. Syv år siden forrige renteheving: Slik så Norge ut da

  2. Må vente til desemberfor å få rentesvar

  3. Tror Norges Bank overrasker markedet

  4. Sjeføkonom venter lav rente i flere tiår

  5. - Ikke legg dagens rentenivå til grunn