Flere østeuropeere får kontantstøtte og barnetrygd

I 2004 fikk 866 polakker og litauere barnetrygd fra Norge. Sju år etter er antallet 17.279, viser ferske tall fra Nav.

POPULÆR ORDNING: Nye tall fra NAV viser at kontantstøtten er blitt stadig mer populær blant arbeidstakere fra Øst-Europa.
Publisert:

Også kontantstøtten blir stadig mer populær blant arbeidstakere fra Øst-Europa, samtidig som flere og flere nordmenn takker nei til ordningen, skriver Aftenposten.

Fra 2001 til 2011 har antall mottakere av kontantstøtte fra Bulgaria, Estland, Latvia, Romania, Litauen, Polen, Tsjekkia og Slovakia økt fra 220 til 2.687, hvorav 1.844 er polske statsborgere, ifølge en oversikt Nav har utarbeidet.

Dersom en far i et EØS-land reiser fra kona og barnet, har lovlig opphold i Norge og er yrkesaktiv her, vil Norge utbetale kontantstøtte dersom barnet ikke går i barnehage og moren ikke er i jobb. Dersom barnets mor jobber og barnet går i barnehage, skal Norge utbetale differansen mellom hjemlandets ytelser og norske ytelser, på grunnlag av farens yrkesaktivitet i Norge.

Kontantstøtteordningen ble endret 1. august i år og nå kan man maksimalt få kontantstøtte i 11 måneder for barn mellom 1 og 2 år. Kontantstøtte utgjør 5.000 kroner for barn mellom 13 og 18 måneder og 3.300 kroner for barn mellom 19 og 23 måneder.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no