FRYKTER UBALANSER: Sverige hever renten

... og varsler hyppige renteløft fremover.

JUNKO KIMURA
  • Bernhard L. Mohr
Publisert:,

Den svenske sentralbanken, Riksbanken, har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng fra 1,25 prosent til 1,50 prosent.

Samtidig oppjusteres rentebanen for de nærmeste tre årene.

Riksbanken planlegger nå et rentenivå på 2,5 prosent om ett år, mot 2,2 prosent i den foregående renteprognosen.

«For å stabilisere inflasjonen nær målet på 2 prosent og unngå en for høy ressursutnyttelse fremover må reporenten gradvis oppjusteres,» skriver Riksbanken i dagens pressemelding.

Normalisering i 2012

Renteløftet tirsdag var helt i tråd med forventningene. Samtlige 18 respondenter i en Reuters-utspørring regnet med at renten skulle opp med en «kvarting».

- Verken rentehevingen og oppjusteringen av prognosen var noen stor overraskelse, sier seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Riksbanken konkluderer med at vekstutsiktene for den svenske økonomien er svært gode. I 2010 steg bruttonasjonalproduktet med anslagsvis 5,5 prosent. Riksbanken forutsetter en vekst på 4,4 prosent i 2011.

- Det som skjer i svensk næringsliv nå, er først og fremst en gjeninnhenting etter tilbakeslaget som fulgte finanskrisen. 2010 og 2011 ser ut til å gi veldig sterke vekstnivåer, før vi antakelig kommer ned på en normal vekstrate i 2012.

- Da vil også høyere renter ha sørget for å dempe forbruksveksten, sier Bruce.

Riksbanken regner med en vekst i bruttonasjonalproduktet på 2,4 prosent i 2012.

Frykter kronestyrkelse

I takt med den raske fremgangen for svensk eksportindustri har den svenske kronen styrket seg mer enn noen ledende valuta i løpet av det siste halvåret.

Riksbanken mener fortsatt kronestyrkelse utgjør en risiko som potensielt kan tvinge frem en mindre aggressiv rentepolitikk.

«Dersom ... produktiviteten forbedres uventet raskt eller kronen styrkes ytterligere, slik at inflasjonen blir lavere enn ventet, da kan det føre til at renten trenger å heves i en langsommere takt fremover,» skriver Riksbanken.

Svenskekronen steg mandag til det sterkeste nivået mot euro på ti år, 8,76. Tirsdag morgen ligger kursen ennå der.

- Det ser ikke ut som at svenskekronen reagerer så mye på dagens beslutning. Det skyldes at høyere styringsrenter allerede har vært priset inn i markedet, sier Bruce.

Uenighet i komiteen

Som ved de seneste rentemøtene var visesentralbanksjefene Karolina Ekholm og Lars E.O. Svensson mot å heve renten og rentebanen. Der rentekomiteen samlet sett gikk inn for et rentenivå på 3,6 prosent om tre år, vil Ekholm og Svensson legge renten på 3,25 prosent.

«De foreslo en reporente på 1,25 prosent og en rentebane som senere stiger til 3,25 prosent ved prognoseperiodens slutt [om tre år]. En slik rentebane leder til en KPIF-inflasjon på nærmere 2 prosent og en raskere reduksjon i arbeidsledigheten mot et langsiktig holdbart nivå,» skriver Riksbanken.

KPIF-inflasjon er et mål på prisstigning der virkningen av variabel boligrente regnes bort.

- Det er verdt å merke seg. Svensson er som vanlig veldig tro mot inflasjonsmålet, sier Bruce.

LES OGSÅ: Den svenske kronen fosser frem

Les flere økonominyheter på E24.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Sverige setter opp renten

  2. Sverige lar styringsrentenforbli uforandret

  3. Svenskene kutter renten

  4. Annonsørinnhold

  5. Overraskende rentebeskjed: Sverige kutter ikke renten

  6. Svenskene holder renten i ro