Vil ikke overprøve Finanstilsynet i regjeringserklæringen

Valgløftet om redusert egenkapitalkrav henger i en blå tråd.

RUND FORMULERING: Høyres Erna Solberg og Jan Tore Sanner erstattet et konkret løfte om redusert egenkapitalkrav til en rund formulering i regjeringserklæringen.
  • Johann D. Sundberg
Publisert: Publisert:

En uke før valget samlet Boligeiernes Landsforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening representanter fra de fire borgerlige partier på stortingstrappen.

- Forutsatt at det blir et borgerlig flertall, skal egenkapitalkravet til norske boliglånskunder bli skrudd tilbake ned på 10 prosent, fra dagens 15 prosent, var den enstemmige beskjeden på stortingstrappen mandag.

I regjeringserklæringen som Høyre og Fremskrittspartiet presenterte mandag kveld er egenkapitalkravet omtalt som noe de vil «praktisere (...) på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne.»

- Hvorfor er ikke løftet om redusert egenkapitalkrav tatt med i erklæringen?

- Det er Finanstilsynet som fastsetter egenkapitalkravet. Vi vil ikke overprøve Finanstilsynet i en regjeringserklæring som gjelder for fire år. I erklæringen gir vi et klart signal om at det i praktiseringen bør tas hensyn til boligkjøperens betalingsevne, sier Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner.

Finansdepartementet godkjente etter forslag fra Finanstilsynet at egenkapitalkravet ved opptak av boliglån ble økt fra 10 til 15 prosent i 2011. Finanstilsynet har ingen boligpolitisk funksjon men skal kun ta hensyn til bankvesenets soliditet i utførelsen av sine arbeidsoppgaver.

Tilsynet støttet kravet

Selv etter at en solid borgelige valgseier i september stod Finanstilsynet på sitt.

- Husholdningenes gjeldsgrad er historisk høy, og husholdningenes gjeld vokser fortsatt mer enn inntektene. Finanstilsynet har ikke varslet endringer i retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål, skrev Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen til E24 12. september i år.

Også Norges Bank har forsvart det omstridte egenkapitalkravet etter den borgerlige valgseieren i september.

- Egenkapitalkravet er en veldig viktig buffer som både beskytter låntakere, men også reduserer risikoen for at norsk økonomi triller utfor, sa direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank, Amund Holmsen, til E24 19. september.

Opp til ny statsråd

- Er det aktuelt for den nye regjeringen å overprøve Finanstilsynet?

- Det bør du spørre den personen som blir finansminister om, sier Sanner.

Det er dermed uklart om løftet Michael Tetzschner i Høyre, Christian Tybring-Gjedde i Frp, Ola Elvestuen i Venstre og Hans Olav Syvertsen i KrF kom med fra stortingstrappen for en drøy måned siden blir innfridd.

Ifølge Sanner var Høyre allerede i 2011 mot at egenkapitalkravet ble hevet fra 10 til 15 prosent.

- Det er forskjell på en politisk ytring og det for en regjering å overprøve Finanstilsynet som uavhengig faglig myndighet, sier Sanner.

Finanstilsynet og Norges Bank ser kravet om egenkapital ved opptak av boliglån i sammenheng med bankenes evne til å tåle tilbakeslag i økonomien.

Også i Norge har myndighetene gradvis trappet opp kravene til bankenes egenkapital.

I plattformen for den nye regjeringen skriver Høyre og Fremskrittspartiet videre at de mener de nye og økte kapitalkravene som vedtatt før sommer og som innføres gradvis er «riktige og nødvendige».

Men regjeringen vil ta initiativ for å oppnå større nordisk harmonisering av reglene.

- Hva vil det innebære?

- Det innebærer at den nye finansministeren skal ta kontakt med sine nordiske kolleger for å oppnå en harmonisering. Så får vi se hva det arbeidet resulterer i, sier Sanner.

Ny vurdering?

Han sier det ikke er et mål for regjeringen at reglene er identiske, men at reglene i sum står i forhold til hverandre.

Så sent som i vår skrev Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i en mindretallsmerknad til Finansmarkedsmeldingen at de mente innføringen av nye og strengere kapitalkrav gikk for raskt. De tre partiene kan i dag danne et flertall på Stortinget.

De nye kapitalkravene innebærer at alle banker skal ha en kjernekapital på ni prosent fra 1. juli i år. Fra første juli økes minstekravet til 10 prosent fra 1. juli neste år.

For systemviktige banker skal kjernekapitalen øke til 11 prosent fra 1. juli 2015 og 12 prosent fra 1. juli 2016.

De tre borgerlige partiene i finanskomiteen skriver i merknadene at de «ikke (ser) behov for at Norge her skal gå foran resten av Norden, og er derfor kritiske til at nye kapitalkrav innføres et halvt år tidligere i Norge enn det som er fristen for våre nordiske naboland.»

Derfor anmodet de regjeringen om å foreta en ny vurdering i løpet av høsten i år for å se om man kunne utsette tidspunktene for innføring av strengere krav fra 1. juli til 1. januar påfølgende år.

- Er det aktuelt for den nye regjeringen å foreta en slik vurdering?

- Det får du spørre den personen som blir ny finansminister om, sier Sanner.

Han vil i dag ikke svare på om han mener det er riktig av den nye finansministeren å foreta en slik vurdering i løpet av høsten 2013.

Les også

De blåblå vil beholde bankenes kapitalkravDNB-sjef Rune Bjerke: - Absolutt ikke god timingAdvarer mot innstramming i nedgangstiderNorges Bank om egenkapitalkravet: - En veldig viktig buffer for norsk økonomiHuseierne trekker valgkampanjeSlik vil Huseierne få deg til å stemme blåttGjedrem avlivet DNBs renteargumentRegjeringen foreslår fire alternativer for kapitalkravOlsen-beskjed får DNB til å mykne i rentesaken

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Jensen gjør valgløfteom til utredning

  2. Bolignæringen: - Vi føler osslitt dumme nå

  3. - Jeg tipper de har fått rådom å trekke seg unna

  4. Trenger mer informasjonom egenkapitalkravet

  5. Mer enn hvert fjerde lån bryter egenkapitalkravet