Johnsen: - Jeg merker meg at anslagene er justert ned

Det er viktig at bankene bygger opp reserver, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. 

FINANSMINISTEREN: - Alle er tjent med solide banker. Det er viktig at bankene bygger opp reserver i gode tider som gjør dem robuste til å stå i mot dårlige tider, sier Sigbjørn Johnsen.
  • Even Landre
Publisert: Publisert:

Norges Bank holdt torsdag styringsrenten som ventet uendret på 1,5 prosent.

Samtidig med rentebeslutningen publiserte sentralbanken sin Pengepolitisk Rapport, som angir utviklingen i pengepolitikken i tiden fremover.

Torsdag varsler imidlertid sentralbanken at renteoppgangen vil skyves frem i tid, og helt frem til neste vår. Årsaken er blant annet at inflasjonen og veksten i norsk økonomi har vært svakere enn det man tidligere har sett for seg.

Finansminister Sigbjørn Johnsen skriver i en kommentar etter rentebeslutningen at beslutningen på dagens rentemøte er i tråd med det som har vært signalisert.

- Jeg merker meg også at Norges Banks anslag for utviklingen i den framtidige styringsrenten er justert ned i den pengepolitiske rapporten, sier Johnsen.

Nytt fra i dag i den pengepolitiske rapporten fra Norges Bank er at tidligere rapporter om pengepolitikk og finansiell stabilitet er slått sammen. Den nye rapporten inneholder beskrivelse av forhold i realøkonomien og finansmarkedene, som skal danne et grunnlag for utformingen av pengepolitikken og Norges banks råd om såkalt motsyklisk kapitalbuffer.

Les også: Skyver på renteoppgangen

Dette er en type egenkapital som bankene kan bli pålagt når aktiviteten og utlånene er høye. Tiltaket skal innføres for at bankene skal ha en buffer mot dårligere tider. Norges Bank opplyser torsdag at de vil gi råd om motsyklisk kapitalbuffer fra 2013, når det formelle rammeverket er på plass.

- Norges Bank peker på at bankene bør fortsette å styrke egenkapitalen for å oppfylle fremtidige kapitalkrav. Alle er tjent med solide banker. Det er viktig at bankene bygger opp reserver i gode tider som gjør dem robuste til å stå i mot dårlige tider, sier Johnsen.

- Ikke legg til grunn dagens rentenivå
Johnsen minnner tilslutt om at rentenivået i Norge er lavt.

- Norges Bank signaliserer imidlertid at renten vil bli satt gradvis opp gjennom de neste årene, mot et mer normalt nivå. Det er viktig at husholdningene ikke legger dagens rentenivå til grunn når de tar beslutninger om kjøp av hus eller bil, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. - En av de viktigste sakene jeg har jobbet med

  2. Norges Bank får ansvaret for kapitalkrav til bankene

  3. Derfor betyr styringsrenten stadig mindre for deg

  4. DNB-sjefen mener Norge trengergass, ikke brems

  5. Motsyklisk buffer holdes uendret