Regjeringen trekker forslag om gjeldsregister

Solveig Horne trenger å gjøre en ny vurdering - Forbrukerrådet reagerer.

Publisert: Publisert:

Fra nyttår skulle et sentralt gjeldsregister gjøre det vanskelig for folk å gjøre seg selv til gjeldsofre ved å ta opp alt for mange dyre forbruks- og kredittkortlån.

Men nå trekker den nye regjeringen forslaget, fremkommer det i et brev fra statsministeren til Stortinget.

- Gjeldsproblemer er et økende samfunnsproblem, og et gjeldsregister kan være et viktig forebyggende tiltak. Samtidig har jeg behov for å gjøre en grundig vurdering av ulike sider av denne saken. Dette arbeidet er vi i gang med, og vi vil så snart som mulig komme tilbake med et nytt forslag til Stortinget, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Hornei en e-post til E24.

Sendte på tampen

Ett av de aller siste forslagene tidligere forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen sendte til Stortinget var et lovforslag om å etablere et slikt register hvor långivere kunne sjekke lånesøkerens samlede gjeld før nye lån blir innvilget.

Dette kan bidra til å forebygge gjeldsproblemer i husholdningene. Samtidig får kredittyter nå et større ansvar for at de som har for mye lån ikke får enda mer, sa Thorkildsen da lovforslaget ble sendt.

Forbrukerrådet reagerer

Jorge B. Jensen.

Forbrukerrådet reagerer sterkt på at forslaget er trukket og mener det er en tabbe.

- Regjeringen burde landet forslaget nå og helst strammet opp ambisjonene, slik at registeret kan inneholdt flere typer gjeld og også sanksjoner, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerråde i en pressemelding.

Det ble i proposisjonen fra den rød-grønne regjeringen forslått å sette av 3 millioner kroner til etableringen av et gjeldsregister.

Forbrukerrådet mener disse tre millionene ville vært vel anvendte penger:

Beløpet tilsvarer ikke mer enn prisen på 90 saker om gjeldsordning. I fjor var det 3 300 slike saker i Norge.

- Stadig flere unge voksne makter ikke å håndtere gjelda si. Og gjeldsbyrden vokser blant alle typer forbrukere. Dette var derfor et forslag i rett tid, mente Forbrukerrådet da forslaget ble fremmet i høst.

Les også

Finanskrisen har kostet danskene 400 milliarderFlytende studielånsrente settes nedFire studielån-milliarder til inkasso10.000 boliger kjøpt uten egenkapitalForbrukerombudet positivt til gjeldsregisterForbrukerombudet støtter forslag om gjeldsregister

Publisert:
Gå til e24.no