Arbeiderpartiet vil utrede jernbane i nord

Arbeiderpartiet ønsker en konseptvalgutredning av en forlenget jernbane i Nord-Norge og vil ha en avklaring før neste valg.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe vedtok tirsdag at de ønsker at det lages en konseptvalgutredning av en forlenget jernbane i Nord-Norge. Forslaget ble lagt fram under trontaledebatten onsdag. Her ved Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Publisert: Publisert:

Arbeiderpartiet foreslår at Stortinget ber regjeringen gjennomføre en konseptvalgutredning for ulike alternativer av Nord-Norgebanen, og de foreslår at den gjennomføres slik at den kan vurderes ved neste rullering av Nasjonal Transportplan i 2021, skriver Aftenposten.

– Det må være en åpen og bred utredning som går lengre i å belyse behov og muligheter enn den utredningen som Jernbanedirektoratet la fram i sommer. Den rapporten ga ikke alle de svarene vi trenger, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til avisen.

Ap håper en konseptvalgutredning blant annet kan gi svar på hvilket potensial det er for godstransport, passasjergrunnlaget, samfunnsnytten av investering i en ny bane sammenlignet med investering i Nordlandsbanen og Ofotbanen og om en utbygging vil redusere klimautslippet fra transportnæringen.

– I forbindelse med bompengeavtalen sa vi at regjeringen skal starte et arbeid med å utrede av Nord-Norgebanen. Så dette er klassisk Ap. Når de ser at et forslag er på vei, så fremmer de det selv, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til avisen.

Publisert: