Naturvernere støtter NHO-forslag om rushtidsavgift

Norges Naturvernforbund støtter forslaget fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om en dobling av kollektivtilbudet i rushtiden i de store byene og rushtidsavgift for privatbiler.

VIL HA MINDRE KØ: Både NHO og Naturvernforbundet ønsker avgift for å dempe trykket på veinettet i rushtiden.
Publisert: Publisert:

NHO-direktør Finn Bergesen jr. foreslår en ambisiøs plan for hvordan Norge kan møte veksten i folketallet fram mot 2030.

De neste 20 årene er det ventet at innbyggertallet vil øke med over 30 prosent i flere byområder her i landet.

- Vi vil doble kollektivtilbudet i de største byene. I tillegg vil vi innføre rushtidsavgift, sier Bergesen til NRK.

- Regjeringen bør også bevilge en årlig ekstramilliard til kollektivtiltak i de seks største byene i tillegg til beløpene som er fastsatt i Nasjonal transportplan, mener NHO.

Leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund synes NHOs forslag er interessante.

- Dette er meget gode forslag som vi har stor tro på at vil gi redusert biltrafikk og økt kollektivtrafikk. Dette vil redusere den helseskadelige luftforurensningen i de store byene og vil samtidig redusere klimagassutslippene fra en av Norges største forurensningssyndere, veitrafikken, sier Haltbrekken.

Han mener rushtidsavgift er det politisk mest kontroversielle NHO-forslaget, og det er nettopp dette forslaget Haltbrekken mener vil bidra til best resultat for miljøet, sammen med økt satsing på kollektivtrafikk og bedre arealplanlegging.

Til forsiden

Publisert: