REGJERINGENS FINANSKRISEUTVALG: Diskuterer avgift på aksjehandel

Regjeringens finanskriseutvalg vurderer om det skal innføres avgifter på aksje- og valutahandel.

LEDEREN: Fredag ble Finanskriseutvalget oppnevnt av Kongen i Statsråd. Utvalgets leder ble Jon M. Hippe fra FAFO (t.h). Han møtte pressen sammen med finansminister Kristin Halvorsen i vandrehallen på stortinget etter statsråd.
Publisert:

Finanskriseutvalget, som ble nedsatt av daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) i juni 2009, diskuterer hvorvidt handel med aksjer og valuta skal avgiftsbelegges. Det forteller utvalgets leder Jon M. Hippe.

- Jeg kan ikke si hvor dette ender nå, men det er riktig at vi diskuterer slike spørsmål, sier Hippe til Finansavisen tirsdag.

Hippe mener det er naturlig å vurdere slike avgifter, ettersom det allerede er vanlig praksis i enkelte av våre naboland. Utvalgslederen peker på at Storbritannia har transaksjonsavgift, mens Tyskland og Sverige belegger finansinstitusjonene med avgifter over balansen.

- Ingenting positivt

Utvalget ble etablert i etterkant av finanskrisen i 2008-2009, og skal levere en utredning, en såkalt NOU, til regjeringen før året er omme.

Daglig leder Anders Skar i Nordnet reagerer hoderystende på meldingen fra Finanskriseutvalgets leder.

- Transaksjonsavgift fører ingenting positivt med seg for markedet, sier han til Finansavisen.

- Forutsigbart resultat

Utvalget består i hovedsak av økonomer fra akademia og offentlige institusjoner. Det ledes av Jon M. Hippe, som er daglig leder i Fafo.

Da det ble etablert, ble utvalget møtt med hard kritikk fra både opposisjonen og representanter for finansmarkedet.

- Representasjonen er skjev, oppdraget bygger på et selvbedrag og resultatet er nærmest forutsigbart, skrev Høyres Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar på E24.

I mandatet fra Regjeringen står det at "selv om finanskrisen har sin årsak i internasjonale forhold, kan det være grunn til å se på om finansmarkedene, slik de virker og er regulert i Norge i dag, oppfyller sin samfunnsmessige tiltenkte rolle på en best mulig måte, eller om det er sider ved dagens regulering som har uheldige samfunnsmessige effekter."

Til forsiden.

Publisert: