REITEN OM NEDGANGSTIDENE: - Dette vil vare

Konsernsjef Eivind Reiten er forberedt på tøffe tider, men mener hans Hydro er trygt posisjonert i et vanskelig marked.

Publisert:

Norsk Hydro

OSE

NHY

forbereder seg på strammere tider. Selskapet gjennomfører volumreduksjoner og permitteringer.

- Vi er rammet av generelt lavere etterspørsel og Automotive-divisjonen er hardt rammet av lavkonjuktur, så dette er grep vi er nødt til å gjennomføre for å forbli konkurransedyktige, sier Reiten til E24.

Det er Automotive-divisjonen som rammes hardest, med reduksjoner av heltidsansatte på 35 prosent siden tredjekvartal 2006 ved en divisjon i USA. Heltidsansatte ved Automotive Structures-avdelingen er redusert med 11 prosent siden fjerdekvartal 2007.

Les også:

Selskapet reduserer også omsmelter-volumer i aluminium metall.

Reiten presenterte tredjekvartalsresultatet for investorer, analytikere og journalister på Hydros hovedkontor i Oslo tirsdag morgen.

Hydro skuffet analytikernes forventinger, og leverte driftsinntekter 6 prosent lavere enn forventet, og et driftsresultat 13 prosent lavere enn forventet.

Les mer:

Oslo Børs sender Hydro-aksjen ned med hele 12 prosent tirsdag etter tallslippet.

Følg Norsk Hydro-kursen på E24 Børs

Høyere kostnader

Til tross for høyere aluminiumspriser i tredjekvartalet, som er positivt for Hydros omsetning, så rammes selskapet av vedvarende kostnadspress.

Konsernsjef Reiten mener de nærmeste kvartalene vil være preget av svakere etterspørsel.

- Lagertall øker og etterspørsel avtar, og vi merker at kundene har kortere tidshorisont, sier Reiten.

Tøffe markedsforhold

Han legger til at vi ser effekten i real-økonomien og de neste kvartalene vil være preget av tøffere markedsforhold og lavere etterspørsel for Hydros produkter.

- Dette er utfordringer som vil vare en stund, sier Reiten.

Aluminiumsprisen faller

Aluminiumsprisene har vært volatile, og har falt fra over 3.200 dollar per tonn ved slutten av andrekvartal til 2.400 ved tredjekvartalslutt (priser i primæraluminium LME).

Dette illustrerer hvordan etterspørselen har falt, men Reiten påpeker at dollaren har vært svak, og at fallet i kroner ikke er like stort. I norske kroner har prisen på primæraluminium LME kun falt fra 15.882 kroner til 14.210 ved tredjekvartalslutt.

Produksjonskutt i Kina

Lavere etterspørsel i Kina og kraftig oppgang i energipriser i Asia har ført til produksjonskutt i Kina.

- Vi er klar over at over 50 prosent av kinesisk primærkapasitet ikke når sin lønnsomhetsgrense (breakeven) i dagens marked, sier Reiten.

Han sier Hydro allerede har sett produksjonskutt i stor skala i Kina, men jeg vil ikke spekulere i hvor mye over 50 prosent av kinesisk produksjon som vil rammes. Han utelukker ikke at Hydro må kutte produksjonen selv, men regner ikke med det.

Forventer ikke egne produksjonskutt

- Jeg vurderer ikke den muligheten som veldig stor. Men så tøft som markedet nå rister oss, så skal jeg ikke stå her og si at det ikke vil skje under noen omstendighet, sier Reiten.

Høye strømkostnader

De høye strømprisene kan også bli et problem for Hydro som er storforbruker av strøm i sin produksjon.

- Vi har også virksomhet som på grunn av kraftprisene kan komme i en krevende situasjon hvis kraftprisene i Europa holder seg, sier Reiten.

Sterkt Energi-resultat

På den positive siden hadde Hydros energi-divisjon et sterkt kvartal, men Reiten advarer at man ikke kan forvente et like godt fjerdekvartal, grunnet en tørr september og mindre vann i magasinene.

Lav gjeld

Reiten føler Hydro står godt rustet når vi nå går inn i en periode med lavkonjuktur. Selskapet har lav gjeld, og en solid finansiell og operasjonell posisjon i sine kjerneområder.

- Tror du vi vil se en konsolidering i bransjen som følge av lavere etterspørsel og produksjonskutt blant annet i Kina?

- Nei, jeg forventer ikke det. Det har allerede vært høy konsolidering i bransjen og jeg føler ikke at det fallende markedet vil utløse flere oppkjøp, sier Reiten til E24.

Spania godt integrert

Reiten nevnte under presentasjonen at de var klar over at markedet ville falle allerede da de kjøpte opp virksomheter i Spania.

- Hvorfor ventet dere ikke da med å kjøpe?

- Vi kjøpte når selger ønsket å selge, og vi la det inn i kalkylen at markedene kunne falle. Spania-kjøpet har vært veldig gunstig for oss, det er godt integrert og bidrar allerede positivt, så vi er særdeles godt fornøyd med det.

- Hadde dere fått det billigere hvis dere hadde ventet litt med å kjøpe?

- Det er mulig, men likevel umulig å si, dessuten vet vi ikke om selger da ville ha solgt, eller om noen konkurrenter hadde snappet det opp før oss.

Utnytter råvareprisfall

Mange investorer og analytikere har vært bekymret for at de nye råvarekontraktene Hydro har inngått ikke har inkludert prisfallet vi har sett i råvarer det siste.

- Burde dere handle mer råvarer i spotmarkedet?

- Vi utnytter prisfall både i alumina og frakt daglig, og vi gjennomgår kontrakter på en kontinuerlig basis. Man vil se kutt i våre kostnader etterhvert som vi utnytter råvareprisfall.

Investerer for 25 milliarder kroner

Totale investeringer i 2008 vil komme på 12 milliarder norske kroner, og Hydro forventer å investere hele 13 milliarder i 2009.

- Hvor mye gjeld er du komfortabel med?

- Ved utgangen av tredjekvartal hadde vi en netto justert gjeld på 5,5 milliarder kroner, vi har sagt at dette kan øke mot slutten av 2009, men mye av våre investeringer vil bli dekket av løpende inntjeninger. Vi er komfortable med en gjeldsgrad på 0.5. (gjeld som andel av egenkapital)

Permitteringer

Automobil-divisjonen sliter, avdelingen taper igjen penger og har allerede permittert 130 personer på fabrikken på Raufoss.

- Forventer du flere permitteringer?

- Vi forventer ytterligere nedbemanninger ved flere av våre fabrikker for å stå bedre rustet til lavere sesongbasert etterspørsel. Automotive-divisjonen er også hardt rammet av lavkonjuktur, så dette er grep vi er nødt til å gjennomføre. Men vi har ingen nyheter angående Raufoss utover det vi har annonsert tidligere.

Les også:

Følg Norsk Hydro-aksjen på E24 Børs

Flere nyheter på E24.

Publisert:

Her kan du lese mer om