Kredittilsynet: Norske banker godt rustet mot kreditturo

Norske banker og forsikringsselskaper har kommet seg helskinnet gjennom finanskrisen i høst.

Publisert:

- Norske banker og forsikringsselskaper er godt rustet i forhold til finansuroen, og virkningen var begrenset i tredje kvartal, heter det i en pressemelding fra Kredittilsynet.

Finanskrisen i høst har rammet storbanker verden over og ført til nedskrivninger i millardklassen. I Norge har derimot finansselskapene styrt klar av problemene.

Riktignok har DnB Nor

OSE

DNBNOR

måtte ta en nedskrivning på 600 millioner kroner på grunn av urealiserte obligasjonstap, men disse pengene vil bli tilbakeført over løpetiden såfremt obligasjonene innfris.

– Som Kredittilsynet tidligere har uttalt, viser regnskapstallene per tredje kvartal 2007 at den internasjonale finansuroen foreløpig har hatt begrenset virkning på resultatene i norske banker og forsikringsselskaper, sier kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo i en pressemelding.

- Overdrevne resultater

– Fortsatt lave tap gir gode resultater i bankene, mens oppskrivning av eiendomsverdier gir et noe overdrevet bilde av lønnsomheten i livsforsikringsselskapene i tredje kvartal, sier Aamo.

Tilsynet utelukker ikke at finansuroen kan føre til svakere resultater for banker og forsikringsselskaper fremover. Men de norske aktørene er altså godt rustet mot slike tap.

Flere nyheter på E24.

Publisert:

Her kan du lese mer om