Kredittratingbyrå ser mørkere på norske bankers utsikter

Moody's ser økte utlånstap for norske banker på grunn av oljesektoren.

ØKT RISIKO FOR GRÅVÆR: Kredittvurderingsbyrået Moody`s tror aktører i oljebransjen ikke vil klare å betjene gjelden den kommende tiden.
Publisert:

Moody's nedjusterer utsiktene for det norske banksystemet fra «stabil» til «negativ», skriver kredittratingbyrået i en uttalelse, først omtalt av TDN Finans.

Perioden utsiktene er angitt for er de neste 12 til 18 månedene.

Moody's forventer i hovedtrekk at nedgangstidene i oljebransjen vil legge et sterkere press på bankenes inntjening.

Det er forventet at norske banker må nedskrive større tap i utlånsporteføljen eksponert mot oljesektoren, som følge av at andelen misligholdte lån vil øke.

– Vi estimerer at andelen misligholdte lån for bankene vil stige til rundt 2 prosent innen 2017, mot 1 prosent i 2015, sier Niclas Boheman, assisterende direktør i Moody's.

Norges største bank, DNB, har allerede nedskrevet mer enn ventet i 2016. Selskapet skrev ned lån og verdier for 2,32 milliarder kroner i andre kvartal, mot 1,65 milliarder i hele fjor.

Andelen misligholdte eller tvilsomme lån har økt fra 0,77 til 1,19 prosent av DNBs portefølje på ett år.

– For 2016 har vi tidligere sagt at våre totale nedskrivninger vil være under 6 milliarder kroner. Slik det ser ut nå er det imidlertid sannsynlig at tallet blir over dette nivået fordi en del av tapene knyttet til oljenedturen kommer tidligere enn vi trodde, sa konsernsjef Rune Bjerke.

Les også

Verdens eldste bank dårligst rustet mot krise

– Bedre enn den globale medianen

Boheman i Moody's presiserer at norske banker i utgangspunktet er sterke, med høy grad av kjernekapital, noe stresstesten til Den europeiske bankmyndigheten bekreftet.

Nordiske banker besto testen med relativt glans. DNB, som var eneste norske bank som ble vurdert i testen, fikk det beste resultatet av alle deltagerne. Banken landet på en uendret kjernekapitaldekning på 14,3 prosent etter tre års simulert stress.

Moody's forventer at kostnadsbesparende tiltak i bankene og forsterket effektivitet vil styrke norske banker videre, i tillegg til strammere kapitalkrav fra finansmyndighetene.

«Vi anslår en kapitaldekning på 12,7 prosent for det norske banksystemet under vårt stresscenario, som er bedre enn den globale medianen.»

Videre peker Moody's på at svak krone, lav rente, sterk lønnsomhet i norske banker, samt tilfredsstillende gjeldsbetjeningsevne i norske husholdninger, letter det nedadgående presset fra oljesektoren på bankenes lønnsomhet.

Les også

Statens oljeinntekter faller kraftig

Venter sterkere smitteeffekter fra oljebransjen

Kredittvurderingsbyrået tror oljerelaterte investeringer vil fortsette å falle, i tråd med forventningene ellers blant økonomer, men Moody`s tror også det vil gi enda sterkere negative smitteeffekter i norsk økonomi.

Det kommer på tross av en rekke positive nøkkeltall har kommet inn den siste tiden fra norsk økonomi, blant annet sterke tall fra arbeidsmarkedet, boligmarkedet og utflating i konjunkturbarometeret fra SSB.

Talldrysset fikk ekspertene til å erklære at de mest fryktede smitteeffektene har uteblitt, og at norsk økonomi er over den verste kneika.

Moody's estimerer at norsk økonomi vil vokse med 1,4 prosent i 2016, målt ved bruttonasjonalprodukt, og 1,5 prosent i 2017, i likhet med prognosene fra mars.

«For fastlandsøkonomien ble BNP-veksten halvert til 1 prosent i 2015, fra 2,3 prosent i 2014, mens kredittveksten falt til 5,4 prosent på årsbasis i april 2016, fra 6,3 prosent foregående år. Landets BNP-fall kommer etter et fall på 15 prosent i oljeinvesteringene på årsbasis i 2015, hvilket har tiltatt etter oljeprisen falt under 50 dollar fatet,» skriver kredittvurderingsbyrået.

Les også

Aksjekursen stuper for italienske banker

Les også

Deutsche Bank trekker frem «lyspunkter» fra stresstest

Les også

Roma har ennå ikke gjort opp alle regningene for denne festen

Publisert:

Her kan du lese mer om