Finanstilsynet vil gi DNB dagbøter på 50.000 kroner

Finanstilsynet mener at DNB ikke har klart å innhente legitimasjon fra alle kundene sine, og vil gi storbanken dagbøter på 50.000 kroner.

DNB sitt flaggskip på Karl Johans gate i Oslo sentrum, fotografert i 2016.
Publisert:

Finanstilsynet varsler at de vil gi DNB dagbøter på 50.000 kroner per virkedag, med hjemmel i hvitvaskingsloven. Det melder Finanstilsynet fredag morgen.

Bakgrunnen for dagbøtene var Finanstilsynets vedtak av 19. april 2022, hvor DNB ble pålagt å innhente og lagre legitimasjon fra rundt en million kunder. DNB mente da at tallet var flere hundre tusen for høyt.

– Finanstilsynet konstaterer at pålegget ikke er etterkommet til fastsatt frist, og at det således er grunnlag for å ilegge tvangsmulkt, heter det i meldingen fra Finanstilsynet.

Les på E24+

Fem eksperter: Slik ville vi investert 100.000 kroner nå

Dagbøtene har virkning fra og med 2. september, og frem til Finanstilsynet finner at pålegget er oppfylt. DNB kan påklage vedtaket innen tre uker.

DNB opplyser til E24 at de ikke har tatt stilling til om de vil klage på vedtaket ennå.

– Snart i mål

Thomas Midteide, konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft, skriver til E24 at banken har gjort alt de kan for å få tak i kundene sine, og at de snart er i mål.

– Vi jobber så raskt det er mulig, men er jo avhengig av at kundene gjør sin del, uttaler Midteide.

– Det er noen kunder som har utfordringer som gjør det vanskelig å legitimere seg på nytt. Det kan være eldre og syke kunder, og personer i kø for å få pass eller ID-kort, fortsetter han.

Finanstilsynet mener på sin side at dagbøter er et riktig og passende virkemiddel å for å sikre at banken fullfører arbeidet så raskt som mulig.

– Selv om det er gjort et betydelig arbeid i banken med å innhente og lagre legitimasjon av kunder og rolleinnehavere, er det fortsatt slik at banken ikke har innhentet og lagret legitimasjon for et stort antall kunder, står det i meldingen fra Finanstilsynet.

Ifølge Finanstilsynet gjenstår legitimering av 159.423 personkunder, 6,2 prosent av kundemassen i Personmarked, og 15.458 bedriftskunde, 6,1 prosent av kundemassen i Corporate Banking.

– Vi er ferdige med rundt 95 prosent, både for person- og bedriftskunder. Tilsynets anslag var nok litt høyt fordi mange av kundene er både person- og bedriftskunder, og da skal de jo bare legitimeres en gang, sier Midteide til E24.

– Kundene våre har gjort en helt fantastisk innsats dette halvåret, og vi er nesten i mål. Vi skjønner det er frustrerende å måtte vise oss passet når man har vært kunde i banken lenge, sier han.

Les også

DNB kan få dagbøter på grunn av legitimasjonsmangler

I en tidligere versjon av denne saken var tittelen Finanstilsynet vil gi DNB dagmøter på 50.000 kroner. Tittelen ble også sendt som nyhetsvarsel i E24s app. Feilen ble rettet klokken 08.37, fredag 2. september.

Publisert:

Her kan du lese mer om