Swedbank spår boligprisfall, venter rentekutt neste høst

– Det blir en tøff periode med nedtur for norsk økonomi, men forhåpentligvis unngår vi en større krise, sier sjeføkonom Kjetil Martinsen.

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank tror vi tåler høyere renter, men ikke så lenge. Går det som han tror, vil boligprisene falle med ti prosent fra toppen i år.
Publisert: Publisert:

Swedbank venter at Norges Bank klinker til med nok et rentehopp på 0,50 prosentpoeng neste uke til 2,75 prosent, og ytterligere en renteheving rett før jul til 3,0 prosent. Deretter er det stopp.

– De ønsker å hindre at høy inflasjon og et stramt arbeidsmarked skal fyre opp under lønns- og prisspiraler, sier sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank, etter publiseringen av meglerhusets ferske konjunkturrapport.

Han ser nå et tydelig taktomslag i økonomien, og tror fastlands-BNPfastlands-BNPFastlands-BNP omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge, utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og rørtransport og utenriks sjøfart. vil falle med 0,5 prosent neste år, etter en vekst på 3,0 prosent i år.

– Det blir en tøff periode med nedtur for norsk økonomi, men forhåpentligvis unngår vi en større krise, sier han.

Swedbank venter derfor at rentekuttene kommer allerede neste høst.

– Vi tåler høyere renter, men ikke til evig tid. Rentenivået vi har i dag er allerede innstrammende, sier Martinsen.

Selvpåført

– Dette må være den mest ventede nedturen på mange tiår. Den er på mange måter selvpåført ved at sentralbankene ikke ser noen annen utvei enn å stramme til så mye at etterspørselen faller og ledigheten stiger, påpeker sjeføkonomen.

Norges Bank har selv varslet tøffere avveininger fremover, når økonomien svekkes og arbeidsledigheten faller.

I september hevet Norges Bank renten med 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent, det høyeste siden 2011, og varslet nye hevinger både i november, desember og mars.

I bankens prognoser fra september kommer rentetoppen på 3,0 prosent i mars neste år. Deretter holdes den uendret i lang tid, før den igjen bikker forsiktig nedover ved inngangen til 2025.

Siden den gang har inflasjonen vært sterkere enn ventet, og boligprisene har falt.

Boligprisfall på 10 prosent

Gjennom de neste månedene vil de seneste rentehevingene begynne å gi fullt utslag på de månedlige boliglånsforfallene. Det vil gi et boligprisfall på ti prosent i løpet av 2023 fra toppen i år, anslår Swedbank.

– Effekten av den raske renteoppgangen vi har hatt det siste halvåret har ikke slått fullt ut i økonomien enda, sier Martinsen, og tilføyer at renten er økt betydelig raskere enn tidligere.

– Vi begynner å nærme oss et nivå på rentene hvor Norges Bank vet med sikkerhet at vekstutsiktene er betydelig svekket og kommer nok til å se det mer i datapunktene som kommer på nyåret.

Les på E24+

Åtte ekspertsvar om renten nå: Hvor høy kan renten bli?

Lavere lønnsvekst

Swedbank tror inflasjonen vil dempe seg fra 5,5 prosent i år til 4,6 prosent neste år. Med en lønnsvekst på 4,1 prosent i år og 3,8 prosent neste år, betyr det kraftig reallønnsnedgang.

– Vil arbeidstagerne godta dette?

– Når ledigheten stiger og situasjonen ser betydelig verre ut i økonomien, tror jeg partene er ansvarlige. De er også fullt klar over at jo høyere lønnsveksten blir, desto høyere blir rentene, sier Martinsen.

Les på E24+

Valutasjokk til uken?

– Valutaspill vi vanskelig kan vinne

Kronekursen har svekket seg nær 20 prosent mot dollar bare det siste halvåret.

Swedbank peker på at den generelt usikre situasjonen knyttet til global økonomi som en av forklaringene på den svake kronen.

Meglerhuset tror dollaren vil holde seg sterk ennå en stund, både med tanke på den økonomiske utviklingen i USA og ytterligere rentehevinger fra FedFedFederal Reserve - den amerikanske sentralbanken. Ved utgangen året anslås det at en dollar koster 10,90 kroner, rundt 40 øre mer enn i dag.

– Alle sentralbanker ønsker seg en sterkere valutakurs for å dempe den importerte prisveksten. For Norges Bank er ikke problemet at norske husholdninger har flytende rente, men snarere at de amerikanske har fastrentelån, sier Martinsen.

Når renten heves mer enn i andre land, taler det isolert sett for en sterkere valuta.

– Fed må heve raskere og til høyere nivåer for å oppnå den ønskede effekten på økonomien. Det er et valutaspill vi vanskelig kan vinne, sier han.

– Det positive er likevel at Norges Bank har en bedre kontroll på hvor kraftig økte renter påvirker norsk økonomi.

Publisert: