Norges Bank-undersøkelse: Venter lavere prisvekst og høyere lønn

Lønnsforventningene øker, samtidig som flere næringslivsledere venter bedre lønnsomhet og økt sysselsetting i egen bedrift.

PRISVEKSTEN, som fortsatt er uvanlig høy, er blant temaene for Norges Banks kvartalsvise forventningsundersøkelse. Pris- og lønnsforventninger er viktige for rentesettingen.
Publisert:

Forventningene til prisveksten om 12 måneder faller blant folk flest, mens lønnsforventningene stiger. Det viser Norges Banks forventningsundersøkelse for andre kvartal.

Nå venter husholdningene en prisvekst på 4,0 prosent, hele 2 prosentpoeng lavere enn forrige undersøkelse. Blant partene i arbeidslivet er forventningen til prisveksten på 4,7 prosent, ned 0,1 prosentpoeng. Prisveksten dempet seg til 6,4 prosent i april.

Undersøkelsen måler hva økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene tror om utviklingen i blant annet lønn, priser og sysselsetting. Den gjennomføres fire ganger i året.

Inflasjonsforventningene påvirker økonomien på flere måter, blant annet gjennom spare- og investeringsbeslutninger, bedriftenes prissetting og ved lønnsforhandlinger, og er derfor svært viktige for rentesettingen.

Les på E24+

Økonomer spår at lønnsveksten blir høyere enn avtalt

Økt lønnsvekst kan gi høyere rente

Prisveksten har vært langt høyere enn Norges Banks mål for rentesettingen i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina. Det har gitt en rekke rentehevinger til dagens nivå på 3,25 prosent, og varsel om ytterligere heving i juni.

Den siste tiden har også en historisk svak krone også gjort det vanskeligere å få prisene ned.

«Frykten for at prisveksten fester seg på et ukomfortabelt høyt nivå, dreier seg vel så mye om hvordan forventningene – særlig litt lenger fremme i tid –endrer seg i en situasjon med høy inflasjon», skrev DNB Markets-økonomen Kelly Chen i en forhåndsomtale av undersøkelsen.

Husholdningene venter nå en lønns- og pensjonsvekst på 3,4 prosent det kommende året, opp 0,4 prosentpoeng fra forrige kvartal. Samtidig tror partene i arbeidslivet på en årslønnsvekst på 5,3 prosent, en oppgang på 0,5 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Lønnsveksten kan også påvirke inflasjonen. Lønnsrammen i hovedoppgjøret mellom LO og NHO endte med en ramme på 5,2 prosent, marginalt høyere enn Norges Banks anslag.

Neste år har Norges Bank regnet med at lønnsveksten kommer noe ned igjen.

Handelsbankens sjeføkonom Marius Hov påpekte tidligere på morgenen at hvis forventningene til neste års lønnsvekst øker, kan det presse prisene mer opp og føre til flere rentehevinger.

Mer lønnsomt – økt sysselsetting

Det er også flere næringslivsledere som venter økt lønnsomhet i egen bedrift nå enn i forrige undersøkelse.

Samtidig øker andelen som tror de kommer til å ansette flere det kommende året med 2 prosentpoeng til 30 prosent, mens de som venter å ha færre faller med 3 prosentpoeng til 23 prosent.

Næringslivslederne forventer en prisstigning på varer og tjenester om
12 måneder på 5,8 prosent, ned 0,9 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Økonomenes prisvekstforventninger stiger derimot med 0,1 prosentpoeng til 4,4 prosent.

Publisert: