Revidert statsbudsjett kort fortalt

Torsdag la regjeringen frem revidert statsbudsjett.

Publisert: Publisert:
 • Regjeringen oppdaterer anslaget for fastlandsøkonomiens vekst til 1,0 prosent i 2023, opp fra mars-prognosen på 0,9 prosent.
 • Oljepengebruken øker til 373 milliarder kroner, 56 milliarder mer enn tidligere planlagt.
 • Dette kan føre til at Norges Bank hever renten mer enn ventet, og styrker troen på en rentetopp på fire prosent, ifølge økonom.
 • Regjeringen anslår en prisvekst på 5,4 prosent, som er over rammen fra lønnsoppgjøret på 5,2 prosent.
 • Strømstøtteordningen forlenges til 2024, og skal baseres på time-for-time spotpriser fra september 2023, samt inkludere nærvarme basert på strøm.
 • 350-kronersgrensen for netthandel avvikles fra 1. januar 2024.
 • Fritak for elavgift ved deling av lokal energiproduksjon planlegges iverksatt fra 1. oktober 2023, noe som kan øke bruken av solcelleanlegg i borettslag.
 • Regjeringen foreslår skattelettelse på nesten 1,4 milliarder kroner for pensjonister, særlig de med lavest pensjon.
 • Økte satser for fradrag og skattefri dekning av kost for pendlere og langtransportsjåfører foreslås.
 • Flere satser under folketrygden heves, inkludert stønad til barnetilsyn, grunn- og hjelpestønad, og økonomisk sosialhjelp.
 • Tannhelsetilbudet utvides for personer fra 21-24 år, med 25% egenandel.
 • Inntektsgrensen for bidragsforskudd heves, slik at de som kvalifiserte til dette før fortsetter å ha krav på det, gjeldende fra 1. juli i år.

Vil du lese mer om revidert statsbudsjett?

Publisert: