Norge skal følge EU-retningslinjer for boliglån: – Kan være fordyrende

Hvis ikke Finanstilsynet tilpasser EU-retningslinjer til et digitalisert norsk boliglånsmarked, kan det føre til høyere kostnader. Det frykter bransjeorganisasjonen Finans Norge.

INNLÅSINGSEFFEKT: Finans Norge frykter at nye EU-regler kan heve terskelen for å bytte bank til boliglånet.
Publisert: Publisert:

Finanstilsynet har besluttet at Norge skal følge retningslinjer fra Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) for innvilging og overvåkning av boliglån. Det opplyste tilsynet i en pressemelding tirsdag.

De nye retningslinjene betyr at Finanstilsynet må lage nye rammer for hvordan bankene bruker statistiske modeller for å vurdere verdien av en bolig som stilles som pant, forklarer direktør for bank- og forsikringstilsyn Ann Viljugrein i Finanstilsynet.

– Det kan medføre at den enkelte bank må foreta endringer i rutinene for verdsettelse, skriver Viljugrein i en e-post til E24.

Tilsynet har frem til sommeren 2021 på å gå gjennom hvordan regelverket skal tilpasses Norge.

– Kan være fordyrende

Finans Norge fryktet allerede i fjor at retningslinjene fra EBA ville bety at bankene må taksere boliger manuelt for å innvilge eller refinansiere boliglån.

– Dersom retningslinjene blir fulgt uten nasjonale tilpasninger vil det trolig bli krav om flere manuelle takseringer, sier kommunikasjonssjef Sveinung Sleire i Finans Norge til E24.

I dag kan bankene bruke statistiske modeller når de skal innvilge eller refinansiere boliglån.

– Krav til fysiske verdivurderinger ved refinansiering kan være fordyrende, da vi har tilgjengelig avansert eiendomsdata som gir et kontinuerlig bilde på verdiutviklingen på panteobjektene, sier Sleire.

Direktør for bank- og forsikringstilsyn Ann Viljugrein i Finanstilsynet.

Finanstilsynet mener det er for tidlig å si hvilke kostnader som følger med de nye reglene.

– Bankene kan fortsatt benytte statistiske modeller i verdsettelse av boligeiendom i samme utstrekning som i dag, men retningslinjene stiller krav til at verdiestimatet fra modellen godkjennes av en intern eller ekstern verdivurderer, sier Viljugrein.

Verdivurdereren er for eksempel en takstmann, eiendomsmegler eller en ansatt i banken.

Les også

Bankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån

Må tilpasses Norge

Finans Norge mener EBA-reglene må tilpasses norske forhold, fordi retningslinjene er laget basert på erfaringer på tvers av Europa.

– I Norge ligger vi veldig langt fremme på digitalisering i banknæringen, og kan basere verdivurdering av eiendom på avanserte statistiske modeller. Dette er kostnadsbesparende og effektivt for både banken og kunden, sier Sleire.

– Det er derfor helt nødvendig å få på plass gode nasjonale tilpasninger av retningslinjene som fortsatt stimulerer til kostnadseffektive systemer.

Daværende finansminister Siv Jensen sa til E24 i fjor at hun ikke mente Finanstilsynet burde følge retningslinjene til EBA.

Kommunikasjonssjef Sveinung Sleire i Finans Norge.

– I Norge har vi så gode data for verdivurdering av eiendom at jeg anser ikke dette som relevant for oss, uansett om EBA skulle komme frem til at de vil anbefale det, sa Jensen til E24 i oktober i fjor.

Finanstilsynet sier nå at deres vurdering er at store deler av retningslinjene fra EBA er i tråd med kravene som allerede stilles til norske banker når de skal gi lån.

Les også

Mener EUs boligforslag ikke er relevant for Norge

Hever terskelen for bankbytte

Det nye kravet om manuell takst gjelder i størst grad når kunder skal kjøpe bolig eller når de vil refinansiere det lånet de har i en ny bank.

– Ved opplåning eller refinansiering i egen bank har banken allerede foretatt en verdivurdering, sier Viljugrein.

Sleire mener at hvis ikke regelverket blir tilpasset Norge, kan det heve terskelen for kunder som vil bytte bank.

– Innføring av retningslinjene uten nasjonale tilpasninger kan bli fordyrende og dermed gi innlåsingseffekter for forbruker, sier Sleire.

Finanstilsynet sier de nå vil inn i dialog med næringen for å finne ut hvordan Norge kan oppfylle kravene til EBA og sikre at «forsvarlige verdivurderinger» blir ivaretatt, uten at det hindrer effektive prosesser.

– Finanstilsynet vurderer på nåværende tidspunkt at det ikke behøver å få vesentlige negative konsekvenser for lånekunder som ønsker å bytte bank, sier Viljugrein.

Les også

Kjøpe bolig? Dette må på plass før du starter

Publisert: